Naslovna slika za video Zbirka AAS

Zbirka AAS

Center za preventivno arheologijo ZVKDS pripravlja zbirko AAS (Arheologija na avtocestah Slovenije), v kateri izhajajo objave arheoloških raziskav, izvedenih v okviru gradnje avtocestnega križa. V zbirki so podrobno predstavljena odkrita najdišča, najdbe in nova teoretska spoznanja.

Izdani izvodi

AAS 115 Bič

Gojko Tica, Katarina Predovnik, Teja Sagadin

Krtina

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, III. etapa Priloga

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, III. etapa 2.del

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, III. etapa 1.del

Bohova

Katarina Udovč

Zagorica

Petra Vojaković, Ahac Šinkovec, Barbara Hofman, Nataša Magajne, Boris Vičič

Draga 3

Kaja Stemberger Flegar, Primož Predan, Ana Kovačič, Uroš Bavec

Pržanj pri Ljubljani

Daša Pavlovič

Dragomelj

Peter Turk, Vesna Svetličič, Daša Pavlovič

Obrežje. Prazgodovina

Philip Mason, Bine Kramberger

Drnovo 2

Petra Vojaković, Matjaž Novšak

Medvedjek Gmajna

Kaja Stemberger Flegar, Primož Predan

Zadruga v Pragerskem

Marija Lubšina Tušek

Draga pri Beli Cerkvi

Katarina Udovč

ROGOZA II.

ROGOZA I.

Bela Cerkev

Katarina Udovč

Čatež – Sredno polje

Alenka Tomaž

Podgorica

Petra Vojaković, Matjaž Novša

Mokrice – Na Špici

Katarina Udovč

TROJANE

Maja Janežič

Grofove njive pri Drnovem

Gojko Tica

Zgornje Radvanje

Bine Kramberger

Loka 1 pri Beli Cerkvi

Milena Horvat, Jurij Soklič

Slivnica

Bine Kramberger

Spodnje Hoče

Bine Kramberger, Maja Janežič, Matjaž Novšak

Malečnik

Bine Kramberger

Gradišče nad Hraščami

Gojko Tica, Patricija Bratina

BRENGOVA

Maja Janežič, Iva Ciglar, Ivan Žižek

Školarice pri Spodnjih Škofijah 2 del

Tina Žerjal, Matjaž Novšak

Školarice pri Spodnjih Škofijah 1 del

Tina Žerjal, Matjaž Novšak

Col 1 pri Podgračenem

Milena Horvat

Gošča

Monika Arh, Ivan Žižek

Medlog

Oskrbni center maribor (zbirka AAS)

Križišče pri Spodnjih Škofijah

Na vrhu

Podrečje pri Viru

Milena Horvat

Čateški grič

Zrinka Mileusnić, Alenka Jovanović

Spodnje Škofije – Reber

Gojko Tica

AAS »Kortinca – Spodnje Škofije«

Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana Rozman

Grofovsko 1 pri Murski Soboti

Matjaž Novšak, Evgen Lazar, Samo Sankovič

Krčevine pri Turnišču

Branko Kerman

Ponikve pri Trebnjem

Mateja Ravnik, Gojko Tica

Pod Grunti – Pince pri Pincah

Branko Kerman

Sodolek

Boris Kavur

Šentpavel pri Domžalah

Matjaž Novšak

Nova tabla pri Murski soboti. Prazgodovina, št. AAS 52/1

Mitja Guštin, Georg Tiefengraber, Daša Pavlovič, Monika Zorko

Zatak pri Lendavi II

Mitja Guštin, Alenka Tomaž

Zatak pri Lendavi I

Mitja Guštin, Alenka Tomaž
Scripta, B. DjuriĆ
Publikacija

Scripta in honorem Bojan Djurić

Preberi več

Išči po strani ZVKDS