Prvotna (v ozadju) in nova kopija, Narodni muzej Ljubljana.

Konservatorstvo restavratorstvo

Restavratorstvo zajema vrsto aktivnosti, ki se neposredno izvajajo na dediščini z namenom, da bi olajšali njeno uživanje, razumevanje in uporabo.

Naloge Restavratorskega centra

  • Restavratorski center nudi strokovno svetovanje in podporo lastnikom in skrbnikom kulturne dediščine v zvezi z varstvom, vzdrževanjem in obnovo.
  • Izvaja raziskave in analize ter diagnostiko stanja kulturnih spomenikov oz. materialov, iz katerih so narejeni, kar je ključno za načrtovanje obnove.
  • Pripravlja konservatorske in druge načrte za obnovo kulturnih spomenikov, umetniških del in arheoloških najdišč, vključno z izborom ustrezne metodologije in materialov.
  • Izvaja neposredno konserviranje restavriranje kulturnih spomenikih in umetniških delih.
  • Organizira izobraževalne programe, delavnice in usposabljanja za restavratorje, strokovnjake ter splošno javnost.
    Vodi dokumentacije o stanju kulturnih spomenikov, izvedenih restavratorskih posegih ter uporabljenih materialih in tehnikah.
  • Aktivno sodeluje pri promociji kulturne dediščine.

Oddelki

Vsaka dediščina zahteva posebno obravnavo, saj je najpomembeje, kako poskrbeti za detajle.

Oddelek za projektiranje

Ohranjanje stavbne dediščine, je osnovno poslanstvo Oddelka za projektiranje.
Glavnina našega dela temelji na izdelavi konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije (PGD, PZI), na podlagi katerih, v sodelovanju s strokovnjaki drugih specifičnih področij, načrtujemo posege v stavbno dediščino.

Vodja: dr. Irena Potočnik
Telefon: 01/234 31 17
E-pošta: irena.potocnik@zvkds.si

Oddelek za naravoslovne raziskave

Naše naloge so identifikacija materialov, analiza njihovih sprememb, ugotavljanje pristnosti in prvotnega izgleda predmetov ter analiziranje vplivov predhodnih konservatorskh in restavratorskih posegov na kulturno dediščino. Pri svojem delu uporabljamo različne metode.

Vodja: dr. Katja Kavkler
Telefon: 01/234 31 68
E-pošta: katja.kavkler@zvkds.si

Oddelek za štafelajno slikarstvo

Delo oddelka za štafelajno slikarstvo je reševanje premične likovne dediščine na platnu in občasno na drugih nosilcih (karton, kovina, les). To je obsežen del slovenske umetnostne dediščine, ki se hrani v samostanih, cerkvah, muzejih, državnih ustanovah ter pri ostalih lastnikih.

Vodja: mag. Barbka Gosar Hirci
Telefon: 01/234 31 36
E-pošta: barbka.hirci@zvkds.si

Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike

Osnovna dejavnost oddelka je ohranjanje in prezentacija stenskih poslikav in mozaikov, ki so praviloma vezane na slovensko arhitekturno ali arheološko dediščino.

Vodja: dr. Ajda Mladenović
Telefon: 01/234 31 71
E-pošta: ajda.mladenovic@zvkds.si

Oddelek za les

Lesena polihromirana plastika obsega velik del slovenske dediščine. Konservatorji restavratorji na leseni plastiki se ukvarjamo s široko problematiko raznolikih materialov in pojavov, ko odkrivamo vzroke za njeno propadanje ter odpravljamo škodljive dejavnike.

Vodja: mag. Nuška Dolenc Kambič
Telefon: 01/234 31 48
E-pošta: nusa.dolenc@zvkds.si

Oddelek za kamen in štukaturo

Osnovna dejavnost oddelka je priprava programov in projektov za ohranjanje kamnite dediščine in štukatur ter izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na njih. Poleg neposrednega dela zvajamo tudi izobraževalne programe.

Vodja: mag. Nina Žbona
Telefon: 01/234 31 42
E-pošta: nina.zbona@zvkds.si

Oddelek za kovino, keramiko in druge materiale

Osnovna dejavnost oddelka je konserviranje in restavriranje kovinskih ter keramičnih predmetov (porcelanastega posodja, keramičnih vaz, srebrnine, zlatega nakita itd.). Delo na Oddelku je projektno organizirano.

Telefon: 01/234 31 40
E-pošta: tajnistvo.rc@zvkds.si

Oddelek za dokumentiranje in knjižnica

Oddelek zbira, obdeluje in hrani dokumentacijo o konservatorsko restavratorskih posegih ter posreduje podatke in vire informacij o njih.
Knjižnica hrani fond knjig z umetnostnozgodovinsko tematiko, ter strokovno literaturo s področja konserviranja in restavriranja.

Vodja: dr. Rok Hafner
Telefon: 01/234 31 91
E-pošta: rok.hafner@zvkds.si

Oddelek za splošne zadeve

Oddelek za splošne zadeve sestavljajo tajništvo, finančno analitska služba, skladišče in tehnična ekipa. Oddelek nudi podporo strokovnim oddelkom.

Telefon: 01/234 31 40
E-pošta: tajnistvo.rc@zvkds.si

Kremser Schmidtovi obočni poslikavi
Oltarna slika Benedetta Carpaccia
Zgrafito Maksa Kavčiča
Konservatorsko-restavratorski posegi na

Kremser Schmidtovi obočni poslikavi

Med letoma 2018 in 2022 je bil pod vodstvom Martine Lesar Kikelj izveden izredno obsežen ter strokovno zahteven projekt na stropni poslikavi na temenu stopnišča Gruberjeve palače.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Oltarna slika Benedetta Carpaccia

Benedettova priprava platna je zgrajena iz več različnih plasti in je nanesena v debelih nanosih. Tudi barvne plasti so pri sinu izrazitejše kot pri očetu. Podobnost med slikarjema lahko najdemo v uporabljenih pigmentih, kjer so bili pri obeh avtorjih določeni cinober, svinčeva rdeča, orpigment, naravni oker, smalta, azurit itd.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Zgrafito Maksa Kavčiča

Reševanje umetnine slikarja Maksa Kavčiča – zgrafito iz nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Obnova rotunde Marijinega Vnebovzetja, Koper
4. 6. 2024

Obnovljena domnevno najstarejša zgradba v Kopru – rotunda Marijinega Vnebovzetja

PREBERI
14. 6. 2024

Kako je kulturna dediščina vključena v regionalni razvoj? CHARTER Alliance objavlja ugotovitve iz svojih šestih regionalnih študij primerov

PREBERI
Razstava portreti koprskih škofov
7. 6. 2024

Odprtje razstave – Portreti koprskih škofov

PREBERI

Išči po strani ZVKDS