Cover image for video AAS Collection

AAS Collection

The Centre for Preventive Archaeology of the IPCHS is preparing the AAS (Archaeology on the Highways of Slovenia) collection, which contains publications on archaeological investigations carried out in the context of the construction of the motorway cross. The collection presents in detail the sites discovered, the finds and new theoretical findings.

Copies issued

AAS 115 Whip

Gojko Tica, Katarina Predovnik, Teja Sagadin

Krtina

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, Stage III Annex

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, Stage III, Part 2

AAS 111 Celje, Mariborska cesta, Stage III, Part 1

Bohova

Katarina Udovč

Zagorica

Petra Vojaković, Ahac Šinkovec, Barbara Hofman, Nataša Magajne, Boris Vičič

Draga 3

Kaja Stemberger Flegar, Primož Predan, Ana Kovačič, Uroš Bavec

Pržanj near Ljubljana

Daša Pavlovič

Dragomelj

Peter Turk, Vesna Svetličič, Daša Pavlovič

Riverside. Prehistory

Philip Mason, Bine Kramberger

Drnovo 2

Petra Vojaković, Matjaž Novšak

Teddy Bear Gmajna

Kaja Stemberger Flegar, Primož Predan

Cooperative in Pragersko

Marija Lubšina Tušek

Draga near Bela Cerkva

Katarina Udovč

ROGOZA II.

ROGOZA I.

White Church

Katarina Udovč

Čatež - Sredno polje

Alenka Tomaž

Podgorica

Petra Vojaković, Matjaž Novša

Mokrice - Na Špici

Katarina Udovč

TROJANE

Maja Janežič

Count's fields near Drnovo

Gojko Tica

Upper Radvanje

Bine Kramberger

Loka 1 near Bela Cerkva

Milena Horvat, Jurij Soklič

Slivnica

Bine Kramberger

Lower Hoče

Bine Kramberger, Maja Janežič, Matjaž Novšak

Malečnik

Bine Kramberger

Hradišče nad Hraščami

Gojko Tica, Patricija Bratina

BRENGOVA

Maja Janežič, Iva Ciglar, Ivan Žižek

Školarice near Spodnje Škofija Part 2

Tina Žerjal, Matjaž Novšak

Školarice near Spodnje Škofija Part 1

Tina Žerjal, Matjaž Novšak

Col 1 near Podgračen

Milena Horvat

The thicket

Monika Arh, Ivan Žižek

Medlog

Maribor Care Centre (AAS collection)

Crossroads near Spodnje Škofija

On top

Podrečje near Vir

Milena Horvat

Čateški hill

Zrinka Mileusnić, Alenka Jovanović

Spodnje Škofije - Reber

Gojko Tica

AAS "Kortinca - Spodnje Škofije"

Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana Rozman

Grofovsko 1 near Murska Sobota

Matjaž Novšak, Evgen Lazar, Samo Sankovič

Brushlands near Turnišče

Branko Kerman

Ponikve near Trebnje

Mateja Ravnik, Gojko Tica

Pod Grunti - Pince pri Pince

Branko Kerman

Sodolek

Boris Kavur

Šentpavel near Domžale

Matjaž Novšak

New sign at Murska Sobota. Prehistory, No. AAS 52/1

Mitja Guštin, Georg Tiefengraber, Daša Pavlovič, Monika Zorko

Zatak near Lendava II

Mitja Guštin, Alenka Tomaž

Zatak near Lendava I

Mitja Guštin, Alenka Tomaž
Scripta, B. Djurić
Publication

Scripta in honorem Bojan Djurić

Read more

Search page IPCHS