Naše delo

Povezujemo družboslovna in naravoslovna znanja in  jih udejanjamo pri svojem delu - v konservatorstvu, konservatorstvu restavratorstvu, preventivni arheologiji in v razvojno-raziskovalnih ter promocijskih nalogah. Združujemo znanje in izkušnje, da bi zgotovili učinkovito strokovno in pravno varstvo kulturne dediščine in njeno vključevanje v sodobno življenje.

Poslanstvo in vizija

Varujemo in ohranjamo kulturno dediščino naše države, ki pripoveduje, kdo smo in od kod prihajamo. Pripovedujemo njene zgodbe, razširjamo ideje in vrednote, ki jih nosi. Učimo ljudi, kako živeti z dediščino, in kako lahko na razumevanju in spoštovanju ostalin preteklosti ustvarjamo nove zgodbe in boljšo prihodnost.

 

Naše vodilo je: ohranimo skupno preteklost za skupno prihodnost.

 

Konservatorstvo
Palača Gravisi Tiepolo
Soline skozi čas
Park vile Rafut
Tovarna Rog
Kartuzija Žiče
Marinija rotunda v Kopru
Obnova OŠ Tabor I
Minoritski samostan, Maribor, Nekdanja cerkvena ladja, danes večnamenska dvorana za kulturne prireditve. Foto Miran Kambič
naše delo

Konservatorstvo

kot interdisciplinarna stroka združuje vse vrste politik, strategij, zakonskih, upravnih in tehničnih ukrepov ter nalog povezanih s kulturno dediščino in njenim ohranjanjem.

Prenova koprske palače Gravisi Tiepolo
Primeri dobrih praks

Palača Gravisi Tiepolo

V letu 2023, je bila končana celovita prenova palače Gravisi Tiepolo. Palača Kreljeva 6 (Koper) je bila imenovana po lastnikih kot palača Gravisi Tiepolo, palača Baseggio in tudi kot Borilnica. Zadnje ime je najverjetneje izhajalo iz dejavnosti, saj je mogoče le po ustnih virih povezati omenjeno palačo kot vadbeno dvorano za sabljanje.

Soline danes, foto: Matjaž Kljun, 2022, ZVKDS OE Piran
Primeri dobrih praks

Soline skozi čas

Zaradi vseh prepoznanih in razglašenih dediščinskih vrednot, je potrebno kulturno dediščino Piranskih solin ohraniti tudi za bodoče generacije.

Park Rafut
Primeri dobrih praks

Park vile Rafut

Vsi grajeni elementi v parku in ohranjena parkovna oprema so izvedeni v betonu in oblikovani v skladu z arhitekturnim stilom vile, to je v neoorientalskem slogu. Beton je v tem spomeniškem kompleksu material, ki se je uporabljal na tem območju prvič v prefabricirani obliki. Postavitev parka, objektov in parkovne opreme v prostor kaže na domišljen pristop arhitekta, z jasno idejo povezanosti vrta in vile v celoto

Primeri dobrih praks

Tovarna Rog

V prenovljeni tovarni Rog se bo industrijski proces nadaljeval s proizvodnimi dejavnostmi v devetih proizvodnih laboratorijih v pritličju, kot so tekstilni, lesarski, kovinarski, zeleni, keramičarski, steklarski in drugi.

Kartuzija Žiče, premična streha
Primeri dobrih praks

Kartuzija Žiče

Žička kartuzija je izjemen spomenik samostanske arhitekture, ki presega okvirje slovenskega prostora. V njenem arhitekturnem tkivu so ohranjena vsa glavna slogovna obdobja evropske umetnosti.

Marijina rotunda, arhiv ZVKDS
V delu

Marinija rotunda v Kopru

V letu 2024 se bo obnova nekdanje krstilnice zaključila s prezentacijo notranjščine in bo tako vključena v slovesnosti, ki se bodo odvijale ob častitljivem jubileju 1500 let koprske škofije.

Predstavitev obnove OŠ Tabor I v Mariboru, glavna fasada po obnovi sept. 2023
Primeri dobrih praks

Obnova OŠ Tabor I

Projekt prenove je uspešen primer energetske sanacije poškodovane in dotrajane strukturalistične modernistične arhitekture s konca 70. let 20 stoletja.

Konservatorstvo restavratorstvo
Kremser Schmidtova poslikava
Orgelski sliki Vittora Carpaccia
Oltarna slika Benedetta Carpaccia
Zgrafito Maksa Kavčiča
naše delo

Konservatorstvo restavratorstvo

zajema vrsto aktivnosti, ki se neposredno izvajajo na dediščini z namenom, da bi olajšali njeno uživanje, razumevanje in uporabo. Aktivnosti se izvajajo v primerih izgube vrednosti ali funkcije kulturne dediščine zaradi preteklih predelav ali propadanja. Restavratorske dejavnosti temeljijo na spoštovanju originalnega materiala in zgodovinskega konteksta.

Prvotna (v ozadju) in nova kopija, Narodni muzej Ljubljana.
Primeri dobrih praks

Kremser Schmidtova poslikava

Med letoma 2018 in 2022 je bil izveden izredno obsežen ter strokovno zahteven projekt na stropni poslikavi na temenu stopnišča Gruberjeve palače.

Obočna poslikava v Gruberjevi palači, Ljubljana, detajl
Primeri dobrih praks

Orgelski sliki Vittora Carpaccia

Slikarska tehnologija na Vittorejevih orgelskih slikah se zelo razlikuje od serije slik, ki jih hrani Akademija v Benetkah. Naslikani sta v tanjših barvnih nanosih, strukturiranost platna je izrazitejša. Vittore se je zagotovo zavedal dejstva, da bosta sliki bogat likovni okras glasbenega inštrumenta in temu primerno je prilagodil tudi tehniko.

Vittore Carpaccio, slika po zaključenih konservatorsko-restavratorskih posegih.
Primeri dobrih praks

Oltarna slika Benedetta Carpaccia

Benedettova priprava platna je zgrajena iz več različnih plasti in je nanesena v debelih nanosih. Tudi barvne plasti so pri sinu izrazitejše kot pri očetu. Podobnost med slikarjema lahko najdemo v uporabljenih pigmentih, kjer so bili pri obeh avtorjih določeni cinober, svinčeva rdeča, orpigment, naravni oker, smalta, azurit itd.

Oltarna slika Benedetta Carpaccia, po posegu
Primeri dobrih praks

Zgrafito Maksa Kavčiča

Reševanje umetnine slikarja Maksa Kavčiča – zgrafito iz nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah

Lepljenje fragmenta na nov nosilec
Preventivna arheologija
SNG Drama, 2023/2024
Zaporni zid in stara kulturna krajina med Sv. Ahacem in Stražico
Arheološko najdišče SNG Drama
naše delo

Preventivna arheologija

je koncept varovanja arheološke dediščine v prostoru. Cilj je s pomočjo ne invazivnih in šibko invazivnih raziskav dokumentirati in čim bolj zavarovati arheološko dediščino kot predmet, najdišče in del prostora.

Rimska oljenka - svetilka, v celoti ohranjena s sledovi gorenja. Po robovih diska oljenke je okras borovih vejic. Takšne oljenke so bile v uporabi od poznega 4. stoletja do 1. tretjine 5. stoletja. n. št. Našli smo jo v ruševini hipokavsta v izkopnem polju ob Slovenski cesti. Oljenke so bile ekonomičen in očem dopadljiv predmet široke potrošnje. S svojimi motivi so bile tudi del imperialne propagande. Svetil je goreč konec stenja, ki je iz oljenke gledal skozi luknjo, napajalo ga je olivno olje (foto: Tilen Kozamernik).
Primeri dobrih praks

SNG Drama, 2023/2024

S predhodnimi zaščitnimi izkopavanji SNG Drama smo na področju eminentnega prostora mesta Emone severno od foruma pridobili izjemne podatke o rimski stavbni dediščini in življenju naših prednikov.

Zaporna zidova v zaledju gradišča Trnovo nad Ilirsko Bistrico; zunanji, ki poteka med Sv. Ahacem (levo) in za Stražico (zgoraj) in notranji, ki teče prek Stražice.
Primeri dobrih praks

Zaporni zid in stara kulturna krajina med Sv. Ahacem in Stražico

Pri preverjanju omemb in poročil o mejnem zidu,  ki teče po zahodnih obronkih Snežniške planote med najdiščema sv. Ahac in Stražico pri Ilirski Bistrici, smo  s pomočjo analize posnetkov zračnega laserskega skeniranja prepoznali tudi ostanke stare,  po oblikovnih analogijah sodeč najverjetneje prazgodovinske, zemljiške razdelitve in urejene kulturne krajine ki leži v okolici okolici gradišča Trnovo nad Ilirsko Bistrico.

Razvoj in raziskave
E-RIHS in IPERION HS
Dnevi evropske kulturne dediščine
InnoRenew CoE
CHARTER
naše delo

Razvoj in raziskave

ZVKDS je aktiven član v številnih mednarodnih ustanovah in združenjih. Skupaj s partnerji organiziramo in izvajamo različne mednarodne razvojne naloge, organiziramo izobraževalne in promocijske programe, sodelujemo v številnih domačih in mednarodnih projekti. Posebno pozornost posvečamo znanstveno-raziskovalni dejavnosti.

Gruberjeva palača., raziskave

E-RIHS in IPERION HS

Odlično mednarodno sodelovanje je Raziskovalni inštitut (RI) pripeljalo do partnerstva pri projektu E-RHIS. Evropska raziskovalna infrastruktura za Dediščinsko znanost ( www.e-rihs.eu ) je bila z odlično oceno uvrščena na prednostni seznam Evropskega Strateškega Foruma o Raziskovalnih Infrastrukturah že v letu 2016 (»ESFRI Roadmap«) in E-RIHS je bil uvrščen med mednarodne prioritetne projekte na področju raziskovalne infrastrukture. V okviru projekta IPERION HS smo nudili dostop do raziskav petim projektom.

E-RIHS in IPERION
DEKD

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine, kot pove že ime, so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.

DEKD 2024

InnoRenew CoE

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov.

Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles

CHARTER

Vloga Restavratorskega centra ZVKDS  v projektu: analiza regionalnega stanja pri  strateški analizi kompetenc kulturne dediščine in poklicnih profilov na ravni EU, izoblikovanje poklicnih standardov, sodelovanje pri popularizaciji projekta, izboljšati vlogo slovenske kulturne dediščine na mednarodni ravni, organizacija mednarodne delavnice v okviru delovne skupine WP 2 in WP3.

CHARTER

NOVICE

Vas zanima kulturna dediščina, njeno varstvo in ohranjanje? Berite naše novice, naročite se na naš Občasnik, sledite nam na družabnih omrežjih.

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora
26. 1. 2024

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora

PREBERI
Dobrodošli!
3. 4. 2024

Dobrodošli!

PREBERI
Vabilo na usposabljanje s področja varstva arheoloških ostalin
22. 4. 2024

Vabilo na usposabljanje s področja varstva arheoloških ostalin

PREBERI

Išči po strani ZVKDS