Pogled na juzno-zunanjščino cerkve, Žiče

Konservatorstvo

Konservatorstvo" je izraz, ki se v različnih jezikih uporablja za označevanje prakse ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Konservatorstvo vključuje širok nabor dejavnosti od raziskovanja, dokumentiranja, vrednotenja, promocije dediščine in sodelovanja z lastniki ter drugimi uporabniki dediščine, od preventivnih ukrepov do neposrednih posegov na dediščini oz. spomenikih.

Naloge Službe za kulturno dediščino

Med osrednje naloge sodijo evidentiranje in dokumentiranje dediščine, njeno vrednotenje in priprava predlogov za vpis v register nepremične kulturne dediščine, priprava predlogov za razglasitev dediščine za kulturni spomenik, izdajanje kulturnovarstvenih aktov za obnove, izvajanje nadzorov nad posegi ter različne naloge s področja popularizacije in promocije dediščine.

Prenovljena tovarna Rog
Palača Gravisi Tiepolo
Soline skozi čas
Primeri dobrih praks

Prenovljena tovarna Rog

Obnovili smo poznosecesijsko fasado iz leta 1920, ki je predstavljala velik izziv za konservatorsko stroko.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Palača Gravisi Tiepolo

V letu 2023, je bila končana celovita prenova palače Gravisi Tiepolo. Palača Kreljeva 6 (Koper) je bila imenovana po lastnikih kot palača Gravisi Tiepolo, palača Baseggio in tudi kot Borilnica. Zadnje ime je najverjetneje izhajalo iz dejavnosti, saj je mogoče le po ustnih virih povezati omenjeno palačo kot vadbeno dvorano za sabljanje.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Soline skozi čas

Zaradi vseh prepoznanih in razglašenih dediščinskih vrednot, je potrebno kulturno dediščino Piranskih solin ohraniti tudi za bodoče generacije.

Sodelovanje z nami

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri pristojni območni enoti ZVKDS pridobiti kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa še kulturnovarstvene pogoje. Kot posegi se štejejo vse gradnje, vzdrževalna dela ter druga dela, dejavnosti in ravnanja, ki spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo kulturne dediščine.

 

Kako poteka sodelovanje z nami in Vloge najdete v oknu

 

Za lastnike.

 

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

30. 6. 2023

Občasnik ZVKDS: Nova arheološka odkritja na trasi izgradnje III. razvojne osi

PREBERI
20. 7. 2023

Občasnik ZVKDS: Obnovljena oranžerija dvorca Dornava

PREBERI
19. 4. 2023

Občasnik ZVKDS: Javna razsvetljava v Škofji Loki

PREBERI

Išči po strani ZVKDS