Obočna poslikava v Gruberjevi palači, Ljubljana, detajl

Zakaj sodelovati z nami?

Sodelovanje z nami vam omogoča aktivno prispevanje k ohranjanju pomembnih zgodovinskih, arhitekturnih spomenikov, arheoloških ostalin, umetniških del in tradicij.

Ohranjanje kulturne dediščine: ZVKDS je specializirana ustanova, ki deluje na področju ohranjanja in varovanja nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Sodelovanje z nami vam omogoča aktivno prispevanje k ohranjanju pomembnih zgodovinskih, arhitekturnih spomenikov, arheoloških ostalin, umetniških del in tradicij.

 

Zakonska obveznost: V Sloveniji je sodelovanje s strokovnjaki, ki skrbijo za varstvo kulturne dediščine obvezno, še posebej pri gradnji ali prenovi objektov, ki imajo status spomenika ali kulturne dediščine.

 

Strokovna podpora: ZVKDS ima obsežen arhiv raziskav in virov o slovenski kulturni dediščini ter združuje bogat nabor različnih znanj s področja varstva in ohranjanja kulturne dediščine. Vse to vam lahko pomaga pri načrtovanju prenove vašega objekta. Ponudimo vam lahko številne dragocene nasvete in smernice za ohranjanje kulturne dediščine.

 

Promocija in prepoznavnost: Sodelovanje z ZVKDS lahko poveča prepoznavnost vašega podjetja, organizacije ali projekta. Sodelovanje pri projektih, ki vključujejo ohranjanje kulturne dediščine, pozitivno vpliva na vaš ugled in pritegne pozornost širše javnosti.

 

Družbena odgovornost: Sodelovati z ZVKDS oz. pomagati ohranjati in spodbujati skrb za kulturno dediščino, lahko pozitivno vpliva na vaše odnose z lokalno skupnostjo in dviguje ugled vaše organizacije, ki nastopa kot družbeno odgovorno podjetje.

Primeri dobrih praks

Obnova OŠ Tabor I

Obnova OŠ Tabor I

Projekt prenove je uspešen primer energetske sanacije poškodovane in dotrajane strukturalistične modernistične arhitekture s konca 70. let 20 stoletja, ki pa je imela velik dediščinski potencial. Na srečo je bilo ob multidisciplinarnem strokovnem sodelovanju mogoče ohraniti z rekonstrukcijskim posegom, ki je ponovno vzpostavil avtentičnost avtorske zasnove arhitektov Boruta Pečenka, Draga Klemenčiča in Branka Kraševca.

Zaporni zid in stara kulturna krajina

Zaporni zid in stara kulturna krajina

Metode daljinskega zaznavanja kot je zračno lasersko skeniranje vedno znova pokažejo,  da krajina ni nikjer prazna, povsod je polna sledov
človeških aktivnosti iz preteklosti. Ta množica sledov nas postavlja pred izziv, kako jih varovati.

Reševanje zgrafita

Reševanje zgrafita

Leta 2019 je bil izveden interventni poseg snemanja zgrafita slikarja Maksa Kavčiča iz leta 1953, ki mu je zaradi rušenja bivše Strojne tovarne Trbovlje grozilo uničenje, v letu pa 2022 je bila umetnina prezentirana na novem nosilcu v avli Delavskega doma Trbovlje.

Marijina rotunda

Marijina rotunda

V letu 2022 je bila zamenjana dotrajana strešna kritina, njena neometana zunanjščina je bila obnovljena na način, da so bile rege med kamnitimi gradniki očiščene in ponovno zapolnjene z apneno malto. V naslednjih tednih bo zamenjano stavbno pohištvo-okna in vrata, itd. . V letu 2024 se bo obnova nekdanje krstilnice zaključila s prezentacijo notranjščine in bo tako vključena v slovesnosti, ki se bodo odvijale ob častitljivem jubileju 1500 let koprske škofije.

Soline skozi čas

Soline skozi čas

Zavod za varstvo kulturne Slovenije aktivno opravlja celosten sklop identificiranja, dokumentiranja, preučevanja, vrednotenja in interpretiranja solinarske dediščine na več nivojih. Prek terenskega dela, preučevanja materialnih in nesnovnih virov ter sodelovanja z deležniki varstva kulturne dediščine zasledujemo cilj ohranjanja in revitalizacije večstoletne dediščine solin in solinarstva.

Kartuzija Žiče

Kartuzija Žiče

Žička kartuzija je izjemen spomenik samostanske arhitekture, ki presega okvirje slovenskega prostora. V njenem arhitekturnem tkivu so ohranjena vsa glavna slogovna obdobja evropske umetnosti. Zaradi svojih arhitekturnih, simbolnih, zgodovinskih, arheoloških in krajinskih vrednot ima izjemen pomen za državo, prav zaradi tega je bila leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Prenova parka vile Rafut

Prenova parka vile Rafut

Z obnovo so se parkovne površine Rafutskega parka pomensko povezale v celoto in preuredile v javni mestni park. Vsi ohranjeni in avtentični elementi v parku so se očistili in sanirali: ohranjene mulde, elementi odvodnjavanja, stopnice sprehajalne proti do Laščakove vile, počivališči in podporni zidovi z reliefi.

E-RIHS in IPERION HS

E-RIHS in IPERION HS

Odlično mednarodno sodelovanje je Raziskovalni inštitut (RI) pripeljalo do partnerstva pri projektu E-RHIS – Evropska raziskovalna infrastruktura za Dediščinsko znanost ( www.e-rihs.eu ). V okviru projekta IPERION HS smo nudili dostop do raziskav petim projektom.

Izkopavanja SNG Drama

Izkopavanja SNG Drama

Rezultati izkopavanj so presegli pričakovanja, saj so bile arheološke ostaline zelo dobro ohranjene od globine 0,70 do 3,30 metra. Najstarejše plasti segajo v čas pred nastankom Emone, ko so prostor uporabljali rimski vojaki. Z zaščitnimi izkopavanja SNG Drama smo na področju eminentnega prostora mesta Emone severno od foruma pridobili izjemne podatke, rimske stavbne dediščine ter drobne materialne kulture.

Vittore Carpaccio, posegi na orgelskih slikah

Vittore Carpaccio, posegi na orgelskih slikah

Po najdenih dokumentih o restavratorskih posegih iz preteklosti, izvedenih naravoslovnih preiskavah in sondiranjih potemnelih plasti je bilo jasno, da se pod temino nahajata barvito naslikana motiva. Odstranjevanje potemnelih lakov je bilo z vidika etike, estetike in konservatorsko-restavratorske tehnologije eden od najzahtevnejših posegov, ki so se leta 2018 uspešno zaključili.  Slike bodo na novo uokvirjene obogatile likovno opremo koprske stolne cerkve. 

Fasada, Beethovnova ulica 7

Fasada, Beethovnova ulica 7

Obnova ulične fasade poslovno-stanovanjske palače podružnice Prve hrvatske štedionice u Zagrebu na Beethovnovi ulici 7/Cankarjeva cesta 8 v Ljubljani iz leta 1920 s poznosecesijsko fasado je predstavljala velik izziv za konservatorsko stroko. Glede na trdnost prvotnih materialov in dobro ohranjenost ter na podlagi vzorčnih poskusov smo se odločili za čiščenje fasade s peskanjem z mehkim medijem (Ibix Art Garnet extra fine) in rezultat čiščenja je bil odličen.

Prenovljena tovarna Rog

Prenovljena tovarna Rog

V procesu načrtovanja prenove nekdanje tovarne Rog sta bili bistveni izhodišči vključitev degradiranega območja v javno mestno življenje in povezava območja z okolico ter celovita prenova tovarniškega poslopja z ohranjanjem njenih kulturnovarstvenih vrednot. Po prenovi stavba še vedno izraža industrijski karakter s tipičnimi velikimi kasetiranimi okni in neprepleskanim ometom iz podaljšane malte.

Poslikava v Gruberjevi palači

Poslikava v Gruberjevi palači

Med letoma 2018 in 2022 je bil pod vodstvom Martine Lesar Kikelj izveden izredno obsežen ter strokovno zahteven projekt na stropni poslikavi na temenu stopnišča Gruberjeve palače.
Gruberjeva palača je umetnostnozgodovinski spomenik, saj se v njeni notranjosti nahajajo umetnine izrednega pomena tako za slovenski kot evropski prostor.

Benedeto Carpaccio, posegi na oltarni sliki

Benedeto Carpaccio, posegi na oltarni sliki

V letu 2015 so se poleg konservatorsko-restavratorskih posegov na orgelskih slikah Vittora Carpaccia začeli tudi zahtevni posegi na oltarni sliki Marija s svetnikoma njegovega sina Benedetta. Preverjanje količine odstranjenih neoriginalnih slojev, upoštevanje naravnega staranja originala ter dopolnjevanja manjkajočih delov slikovnih plasti so bili ključni za vzpostavitev ustrezne estetske prezentacije Benedettove umetnine.

Prenova palače Gravisi Tiepolo

Prenova palače Gravisi Tiepolo

V letu 2023, je bila končana celovita prenova palače Gravisi Tiepolo. Palača Kreljeva 6 (Koper) je bila imenovana po lastnikih kot palača Gravisi Tiepolo, palača Baseggio in tudi kot Borilnica. Zadnje ime je najverjetneje izhajalo iz dejavnosti, saj je mogoče le po ustnih virih povezati omenjeno palačo kot vadbeno dvorano za sabljanje. Nedvomno predstavlja današnja palača v Kreljevi ulici izjemno arhitekturo, žal njena vrtna komponenta ni več ohranjena, pa vendar stavba priča o stanovanjski kulturi višjega beneškega meščanskega sloja 17. in 18. stoletja.

Novice

Vas zanima kulturna dediščina, njeno varstvo in ohranjanje? Berite naše novice, naročite se na naš Občasnik, sledite nam na družabnih omrežjih.

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora
26. 1. 2024

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora

PREBERI
Dobrodošli!
3. 4. 2024

Dobrodošli!

PREBERI
Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik
26. 3. 2024

Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik

PREBERI

Išči po strani ZVKDS