Minoritski samostan, Maribor, Nekdanja cerkvena ladja, danes večnamenska dvorana za kulturne prireditve. Foto Miran Kambič

Območne enote

7 območnih enot ZVKDS, ki prostorsko pokrivajo celotno državo, se ukvarja z evidentiranjem dediščine in spomenikov, njihovo valorizacijo in postopki povezanimi z njihovo razglasitvijo. V okviru upravnih nalog, izdajajo kulturnovarstvene pogoje in soglasja oz. mnenja za posege.

Območne enote

Celje
Kranj
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Piran

Osnovni podatki

alt

Vloge in nasveti za lastnike

Išči po strani ZVKDS