Carpaccio

Za znanje

Na tem mestu najdete znanstvene in poljudne vsebine, pripravljamo jih, da bi ljudje lažje razumeli pomen zgodovinskega okolja in s tem naše poslanstvo - varstvo dediščine. Vsi naši avtorji so strokovnjaki na svojem izbranem področju. Njihovo delo navdihuje, informira in izobražuje.

Spomeniškovarstveni odsevi v letu 2023 – Letopis ZVKDS OE Novo mesto

Spomeniškovarstveni odsevi v letu 2023 – Letopis ZVKDS OE Novo mesto

Info točka za obiskovalce gradu Grm / Grm Castle Information Point

Info točka za obiskovalce gradu Grm / Grm Castle Information Point

Ljubiša Milič, Dvorec Tivoli, konservatorsko-restavratorski poseg na snetih fragmentih stenske poslikave

Ljubiša Milič, Dvorec Tivoli, konservatorsko-restavratorski poseg na snetih fragmentih stenske poslikave

RES. 5, The Restoration of Quaglio’s Wall Paintings  in Ljubljana Cathedral

RES. 5, The Restoration of Quaglio’s Wall Paintings in Ljubljana Cathedral

RES. 7, The Presentation of Wall Paintings – Views, Concepts, and Approache

RES. 7, The Presentation of Wall Paintings – Views, Concepts, and Approache

Žganje apna

Žganje apna

Snemanje in obdelava stenske slike

Snemanje in obdelava stenske slike

50 let Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju

50 let Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju

Retuša s smolnimi vezivi

Retuša s smolnimi vezivi

Delavnice ob dnevu odprtih vrat

Delavnice ob dnevu odprtih vrat

Podlepljanje slik na platno

Podlepljanje slik na platno

Obnova Quaglievih poslikav

Obnova Quaglievih poslikav

Nove izdaje

Smernice

za umeščanje sistemov obnovljivih virov energije na stavbe in območja kulturne dediščine Slovenije
Kako lahko kulturna dediščina prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa? Kako namestiti
fotonapetostne module na streho, da bo poseg sprejemljiv za kulturno dediščino?
Vse in še več lahko izveste v Smernicah.

Knjižnica ZVKDS

Knjižnica ZVKDS je specialna knjižnica, ki podpira delovni in raziskovalni proces svoje matične institucije. V okviru svoje knjižnične dejavnosti gradi zbirko s področja restavratorstva, konservatorstva, umetniških tehnik, arhitekture, gradbeništva, kiparstva, slikarstva in arheologije.

Išči po strani ZVKDS