Razvoj in raziskave

V ZVKDS veliko pozornosti namenjamo raziskovalnemu delu, ki je osnova za vse posege na kulturni dediščini. Naše raziskave objavljamo v uglednih revijah in strokovnih publikacijah. Ob tem poskušamo prek različnih projektnih nalog, naša znanja o dediščini in njenem ohranjanju predstavljati tudi ljudem.

Naloge Službe za razvoj

Koordinira razvojne projekte, skrbi za razvijanje zavesti o dediščini, vodi promocijske in izobraževalne projekti, založništvo, galerijsko in razstavno dejavnost ter mednarodno sodelovanje.

Raziskovalni institut RI ZVKDS
ZVKDS

Raziskovalni inštitut (RI)

V okviru Centra za konervatorsvo deluje tudi Raziskovalni inštitut. Ključno področje delovanja Raziskovalnega inštituta (RI) ZVKDS je dediščinska znanost. Dediščinska znanost je edinstvena, interdisciplinarna veda in ima izrazito družbeno-socialne cilje, saj prispeva k ohranjanju, dokumentiranju, interpretaciji in upravljanju dediščine ter vodi k so-ustvarjanju znanja. Med zaposlenimi raziskovalci na RI so zato kemiki, biotehnologi, fizik in akademska restavratorka

Raziskave  (RI) so usmerjene predvsem v naslednje tematike:

  • Raziskave in razvoj novih ali izboljšanih metod za karakterizacijo kulturne dediščine (s poudarkom na ne-invazivnih analiznih metodah ali metodah z minimalnim vzorčenjem)
  •  Študije razgradnje materialov kulturne dediščine zaradi vpliva okoljskih dejavnikov
  • Raziskave in razvoj preventivnih metod in ukrepov pri konserviranju (»Preventive Conservation«)
  • Razvoj metod za konserviranje-restavriranje kulturne dediščine (npr. razvoj kemijskega čiščenja)
  • Raziskave na področju umetnostne zgodovine in interpretacije dediščine
  • Raziskave in razvoj digitalnih vsebin (orodja za obdelavo in analizo digitalnih podatkov in metode oslikovanja »Imaging« ter predstavitve predmetov in objektov kulturne dediščine)
  • Ozaveščanje splošne javnosti na področju znanosti in dediščine (vključno z raziskavami Občanske znanosti)
E-RIHS in PERION HS
Dnevi evropske kulturne dediščine
CHARTER
Primeri dobrih praks

E-RIHS in PERION HS

Odlično mednarodno sodelovanje je Raziskovalni inštitut (RI) pripeljalo do partnerstva pri projektu E-RHIS-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR HERITAGE SCIENCE) in IPERION HS, (INTEGRATING PLATFORMS FOR THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE ON HERITAGE SCIENCE). Evropska raziskovalna infrastruktura za Dediščinsko znanost ( www.e-rihs.eu ) je bila z odlično oceno uvrščena na prednostni seznam Evropskega Strateškega Foruma o Raziskovalnih Infrastrukturah že v letu 2016 (»ESFRI Roadmap«) in E-RIHS je bil uvrščen med mednarodne prioritetne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, ko je Vlada Republike Slovenije sprejela revizijo Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2016.

DEKD

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine, kot pove že ime, so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.

DEKD 2024
CULTURAL HERITAGE ACTIONS TO REFINE TRAINING, EDUCATION AND ROLES

CHARTER

Vloga Restavratorskega centra ZVKDS v projektu: analiza regionalnega stanja pri strateški analizi kompetenc kulturne dediščine in poklicnih profilov na ravni EU, izoblikovanje poklicnih standardov, sodelovanje pri popularizaciji projekta, izboljšati vlogo slovenske kulturne dediščine na mednarodni ravni, organizacija mednarodne delavnice v okviru delovne skupine WP 2 in WP3.

Raziskave izvajamo z uporabo sodobne raziskovalne opreme, ki je prilagojena za karakterizacijo predmetov dediščine.

Oprema je lahko stacionarna, nameščena v laboratoriju in omogoča molekularno karakterizacijo vzorcev dediščine (2 ramanska mikroskopa (disperzivni in FT), infrardeči FTIR mikroskop, ki omogoča tudi mikro »imaging«), karakterizacijo organskih komponent (tudi ELISA, ELASA in IFM), preiskave bio-deterioracije, 3D topografije (laserski konfokalni fluorescentni mikroskop) in karakterizacijo razgradnje zaradi svetlobe, organskih radikalov ter za določanje vsebnosti prehodnih kovin (sistem za elektronsko paramagnetno resonanco). Poleg stacionarne opreme ima RI tudi prenosno opremo (ramanski, infrardeči in rentgenski fluorescenčni spektrometer), ki omogoča karakterizacijo predmetov dediščine brez vzorčenja na mestu, kjer se nahaja.

V preteklih letih smo v okviru RI vzpostavili močna in uspešna mednarodna sodelovanja.

Delovali smo na področju dediščinske znanosti z Metropolitan Museum of Art, (NY, ZDA), Smithsonian Museum Conservation Institute (ZDA) in z uspešno izvedenimi projekti EU (7 Okvirni Program, Obzorje 2020, Obzorje Evropa) tudi s številnimi inštitucijami v EU . Smo med vodilnimi v Evropi, kar potrjuje to, da smo na RI  v Okvirnih Programih EU sodelovali v projektih v skupni višini 75 M Eur evropskega sofinanciranja.

Dediščino varujejo ljudje sami, strokovnjaki jim pri tem pomagamo.

DEKD 2024
Projekti

Dnevi evropske kulturne dediščine 2024

Preberi več

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Foto: Josip Rošival, 1962 – 1964, hrani: Pomorski Muzej »Sergej Mašera« Piran
22. 5. 2024

Solinarska kulinarika 2024, obvestilo o prestavitvi dogodka

PREBERI
22. 4. 2024

Vabilo na usposabljanje s področja varstva arheoloških ostalin

PREBERI
Pročelje Vile Pick. Vir_Fototeka ZVKDS, avtorica Hana Brus, 2024.
27. 3. 2024

Občasnik ZVKDS: Nova razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena (Vila Pick v Rožni dolini)

PREBERI

Išči po strani ZVKDS