Naslovna slika za video Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine, kot pove že ime, so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. Publikacije , ki sledijo dogodkom posameznega leta so namenjene predstavljnaju različnih segmentov dediščine in so hkrati trajen spomin na Dneve evropske kulturne dediščine, ki so se odvili v Sloveniji.

V njih so na poljuden način objavljeni prispevki različnih znanstvenih ved in disciplin od arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine, arhitekture, krajinske arhitekture, konservatorstva, restavratorstva . Vodilni slovenski strokovnjaki s področja omenjenih strok so sodelovali kot avtorji.

 

Izdane številke

Arhitekt Jože Plečnik, vodnik po spomenikih

The Arhitect Jože Plečnik, Guide to Monuments

Primož Trubar in njegov čas, vodnik po spomenikih

Gradovi, utrdbe in mestna obzidja

100 let v dobro dediščine

100 let v dobro dediščine

20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne

20th Century Arhitecture: From Modernist to Contemporary

Nesnovna kulturna dediščina

Vračanje izvirnih podob Restavratrorski posegi

Zemlja pod vašimi nogami, arheologija na avtocestah Slovenije

The Earth Beneath Your Feet, Archaeology on the Motorways in Slovenia

Kulturne poti 2000, vodnik po spomenikih

Cultural Routes 2000, Guide to Monuments

Kulturne poti 1999, vodnik po spomenikih

Cultural Routes 1999, Guide to Monuments

Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem

Srednjeveška mesta

Mediaeval Towns

Po poteh ljudskega stavbarstva Slovenije; slovensko/ angleška izdaja

Kulturna dediščina meniških redov; slovensko/ angleška izdaja

Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji; slovensko/ angleška izdaja

Po poti baročnih spomenikov Slovenije

The Baroque Monuments of Slovenia

Secesijska arhitektura v Sloveniji

Art Nouveau Arhitecture in Slovenia

Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji; slovensko/ angleška izdaja

Uredništvo

Ustanovna koordinatorka Dnevov evropske kulturne Dediščine v Sloveniji v Sloveniji,  Jerneja Batič je kot trajen spomin na teme in dogodke, ki so se odvili v posameznem letu  zasnovala  zbirko DEKD. Damijana Slabe, ki je od nje prevzela koordinacijo DEKD je uredila naslednjih 6 naslovov, od leta 2006 koordinira DEKD in ureja zbirko Nataša Gorenc.

 

Naslov uredništva:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Dnevi evropske kulturne dediščine – uredništvo
Metelkova 4
SI-1000 Ljubljana
Urednica: Nataša Gorenc, natasa.gorenc@zvkds.si

Distribucija publikacij: Služba za razvoj ZVKDS

DEKD 2024
Projekt

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

Preberi več

Išči po strani ZVKDS