Prenova koprske palače Gravisi Tiepolo

V letu 2023, je bila končana celovita prenova palače Gravisi Tiepolo. Palača Kreljeva 6 (Koper) je bila imenovana po lastnikih kot palača Gravisi Tiepolo, palača Baseggio in tudi kot Borilnica. Zadnje ime je najverjetneje izhajalo iz dejavnosti, saj je mogoče le po ustnih virih povezati omenjeno palačo kot vadbeno dvorano za sabljanje.
Palača v Kreljevi ulici združuje pet različnih objektov, med katerimi imata stavbi, ki tvorita zahodno in vzhodno krilo starejše srednjeveške zasnove. Obe krili sta bili med seboj povezani v zanimivo nedokončano baročno palačo, ki ima vse bistvene značilnosti najkvalitetnejše meščanske arhitekture.

Besedilo: dr. Mojca Marjana Kovač

Palača, Graviso Tiepolo, po obnovi.
Palača, Graviso Tiepolo, pred obnovo. Foto: Jaka Jeraša,1996

V osrednjem delu palače, v pritličju je to vhodna veža, nad njo pa glavna dvorana, kot osrednji prostor “piana nobile”, dopolnjuje mezanin z galerijskim obhodom, tako da se prostor zaključi z ostrešjem. Vhodno vežo in glavno dvorano povezuje reprezentančno kamnito dvoramno stopnišče z leseno balustradno ograjo.

Arhitekturno oblikovanje velikega stopnišča je poudarjeno s poslikavo ostenja in posnema značilno »paladiansko« iluzionistično maniro: doslikan je arhitekturni okvir loggie, pogled se odpira v krajino in s figuralnimi upodobitvami. Pogled na krajino, ki bi lahko bila tudi dejanska okolica nekdanjega otoka, ki jo gledamo skozi naslikano stebriščno arhitekturo z dvojno ločno odprtino, prikazuje v več planih modno oblečene moške in ženske figure, ki se naslanjajo na prav tako naslikano balustradno ograjo. Visoka kvaliteta risbe, topel beneški kolorit in bogata oblačila kot tudi najdeni ostanki pozlate na stenski sliki pričajo, da je bilo delo narejeno za najvišji družbeni sloj. Jasno je, da sta umestitev stopnišča in iluzionistična stenska poslikava sočasni. Dvorana se na dvoriščno stran palače odpira z dvema velikima oknoma in vrati na balkon, ki sloni na opečnatih stebrih in zavzema celotno širino dvorane.

Nedvomno predstavlja današnja palača v Kreljevi ulici izjemno arhitekturo, žal njena vrtna komponenta ni več ohranjena, pa vendar stavba priča o stanovanjski kulturi višjega beneškega meščanskega sloja 17. in 18. stoletja.

Palača Gravisi Tiepolo, fragment poslikave z grbom družine Tiepolo

Notranje bogastvo palače

Palače, ki ima v jedru še ohranjeno gotsko arhitekturno zasnovo, danes kaže kvalitetno baročno podobo. Stenske poslikave iz različnih zgodovinskih obdobij so bile v več prostorih pod sloji ometa in beležev odkrite že leta 1993 med predhodnimi konservatorskimi raziskavami.  V preteklosti je bilo na poslikavah izvedenih več konservatorsko-restavratorskih posegov, ki so omogočila njihovo ohranitev in prezentacijo, kot jo lahko vidimo danes.

Ohranjenih je pet različnih sklopov poslikav, ki so raznolike tako po svojem nastanku kot tehniki. V najstarejšem, gotskem jedru palače, v prvem nadstropju je ohranjena najstarejša poslikava, ki prikazuje prizore iz Stare in Nove zaveze in je datirana v pozno 15. stoletje.

Besedilo: Martina Lesar Kikelj

Poslikava gotske sobe z biblijsko tematiko, prizori iz Stare in Nove zaveze

V pritličju je ohranjena stenska poslikava z monumentalno upodobitvijo Marije z detetom na prestolu med dvema svetniškima figurama. Poslikava je bila precej poškodovana in slabo ohranjena, vendar je možno, glede na naslikane arhitekturne elemente in formalno oblikovanje figur, oceniti, da gre za zrelo italijansko, morda beneško delo zgodnjega 16. stoletja.  Temu pritrjuje tudi ikonografija prizora, saj gre za motiv sacra conversazione, svetega pogovora, ki ga je razvila beneška renesansa.

Freska, Marija na prestolu

V manjšem prostoru zahodnega krila je bila odkrita poslikava z grbom družine Tiepolo, ki je bila zaradi načrtovanih gradbenih del sneta s stene. Fragmenti so bili v konservatorsko-restavratorskem posegu očiščeni, utrjeni in povezani v estetsko celoto. Nameščeni na nove prenosne nosilce iz lahkih materialov so pripravljeni za vrnitev na izbrano mesto v palači.

Detajl dekorativne poslikave zahodnega baročnega salona z angeli in rastlinskimi girlandami

Na vseh poslikavah v palači so bile izvedene naravoslovne preiskave materialov, na podlagi katerih je bilo mogoče z gotovostjo določiti slikarsko metodologijo in tehnologijo, torej sestavo ometov, uporabo apnenih beležev in podslikav, gradnjo barvnih plasti in izbor pigmentov ter veziv.

Ugotovitve kažejo da sta bili  uporabljeni dve tehniki, secco in apnena, skupaj s pigmenti, ki so zanju značilni. Določeno je bilo tudi materialno stanje poslikav in predvideni postopki za njihovo ohranitev in obnovo.

Kasneje, med  obnovo stavbe, so bile na podlagi preliminarnih  raziskav vse poslikave zaščitene in delno konservirane.

 

Lesen strop s poslikanimi letvicami

Izjemen ambient palače v popolnosti zaključuje kvalitetno stavbno pohištvo, ki je zahtevalo ogromno konservatorsko restavratorskih intervencij ter mojstrskih dopolnitev. Glavno baročno dvoramno stopnišče, ki vodi iz kleti v piano nobile obdaja čudovita balustrada, ki odpira pogled na leseno galerijo. Leseni stropovi z umetelno poslikanimi letvicami so s konservatorsko-restavratorskimi posegi, ki so prav tako trajali z nekaj prekinitvami več let, dobili žlahten izgled.

Trenutno so poslikave v celoti konservirane in zaščitene, v prihodnosti pa se na poslikavah predvideva nadaljevanje konservatorsko-restavratorskih posegov, ki bodo pripeljali in zaokrožili notranjost palače do (želenega) izgleda, ki bo prikazal duh takratnega časa. Delovna skupina za estetsko prezentacijo in varovanje stenskih poslikav bo na podlagi ohranjenosti in trenutnega stanja poslikav podala smernice za končno estetsko prezentacijo poslikav v notranjščini stavbe.

Marijina rotunda, odkrita poslikava v okenski odprtini, ki je bila zazidana
V delu

Marijina rotunda v Kopru

Preberi več

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

VABILO, Nace Šumi razstava
24. 4. 2024

Arhitekturna dediščina skozi objektiv dr. Naceta Šumija in danes

PREBERI
29. 11. 2023

Občasnik ZVKDS: Poslikava “Štirje letni časi”

PREBERI
8. 3. 2023

Občasnik ZVKDS: Plasti dediščine

PREBERI

Išči po strani ZVKDS