Projekt InnoRenew

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE bomo osredotočali na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

  • modifikacija lesa
  • restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Modifikacija lesa

(Hidro)termična, kemična in biotehnološka obdelava lesa povečuje obstojnost lesa in širi spekter njegove uporabe tako pri proizvodnji različnih izdelkov kot v netradicionalni uporabi lesa.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED)

Sistem oblikovanja REED (ang. »restorative environmental and ergonomic design«) temelji na uporabi naravnih virov in ustvarjanju ergonomsko oblikovane, dostopne, prilagodljive in trajnostne gradnje. Ugodno deluje na zdravje in počutje ljudi, obenem pa skrbi za obnavljanje narave in skladno sobivanje človeka z okoljem in družbo.

Inštitut

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE.

V InnoRenew CoE se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečamo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Raznovrstna znanja mednarodne ekipe naših strokovnjakov in znanstvenikov se poleg tega povezujejo v Živem laboratoriju, kjer so na voljo vsem, ki bi jih pri svojem delu ali načrtih potrebovali.

 

Vizija

Vizija InnoRenew CoE je biti vodilni v svetu na področju interdisciplinarne znanosti o grajenem okolju in zgled za mednarodno raziskovalno odličnost, sodelovanje z industrijo in vključevanje javnosti.

 

Poslanstvo

Poslanstvo InnoRenew CoE je pridobiti nova znanja s področja na naravi temelječih rešitev, zlasti z uporabo lesa, ki spodbujajo in pospešujejo sprejemanje regenerativne trajnosti, z:

  • napredkom na področju razvoja materialov in njihove obdelave za optimizacijo učinkovitosti in pridobivanje znanja,
  • inženirskimi živimi materiali, ki izkoriščajo delovanje in zmožnosti živih organizmov,
  • oblikovalskimi rešitvami za izboljšanje zdravja in trajnostnosti, ki temeljijo na restorativnem okoljskem in ergonomskem oblikovanju (REED).

Napredek na teh področjih bo prispeval k večji trajnostnosti gozdov, bolj zdravem grajenem okolju in rasti v gozdarstvu in lesarstvu.

Več o projektu dostopno tukaj.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Razstava portreti koprskih škofov
7. 6. 2024

Odprtje razstave – Portreti koprskih škofov

PREBERI
4. 4. 2024

Občasnik ZVKDS: Rafutski park z vilo

PREBERI
22. 5. 2024

DOBIMO SE NA VRTOVIH (Rendez-vous aux jardins)

PREBERI

Išči po strani ZVKDS