CHARTER
Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles

Charter

Projekt zaobjema kar 47 partnerjev iz 14 evropskih držav. Sodelujoči partnerji pokrivajo cel spekter akterjev v sektorju kulturne dediščine. Ta Erasmus+ projekt stremi k poudarjanju pomembnosti kulturne dediščine in ustvarjanju odzivnega sektorja, kjer bodo znanje in veščine lahko podpirale razvoj trajnostne družbe in gospodarstva.

ZVKDS Restavratorski center  se je skupaj s 27 evropskimi organizacijami prijavil na razpis v okviru programa Erasmus + na področju SECTOR SKILLS ALLIANCES (Blueprint Cultural Heritage). Konzorcij je bil uspešen in projekt CHARTER-Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles  se bo začel leta 2021.

 • Razpis: ERASMUS+, Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills (Lot.2)
 • Trajanje projekta: 48 mesecev
 • Finančni okvir projekta:  3.999.605,00
 • Spletna stran projekta: https://www.charterproject.eu/

 

Cilji  

zbiranje informacij na področju izobraževanja, zaposlovanja in mobilnosti strokovnjakov, ki pomagajo pri ohranjanju kulturne dediščine, razvoj novih strategij za izboljšanje stanja na navedenih področjih, nadgradnja obstoječih in razvoj novih izobraževalnih  programov kot pomoč pri vzpostavitvi novih poklicnih profilov, oblikovanje dolgoročnega akcijskega načrta, ki se bo izvajal na nacionalni in regionalni ravni in spodbujanje uporabe EU orodij (na primer evropski okvir usposabljanja).

Vloga Restavratorskega centra ZVKDS 

 • analiza regionalnega stanja pri  strateški analizi kompetenc kulturne dediščine in poklicnih profilov na ravni EU,
 • izoblikovanje poklicnih standardov,
 • sodelovanje pri popularizaciji projekta,
 • izboljšati vlogo slovenske kulturne dediščine na mednarodni ravni,
 • organizacija mednarodne delavnice v okviru delovne skupine WP 2 in WP3.

Partnerji

Izobraževalni sektor:

 • University of Barcelona, Spain
 • University of Gothenburg, Sweden
 • Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali,  Italy
 • Università degli studi di Genova, Italy
 • Akademie der bildenden Künste Wien, Austria
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, The Netherlands
 • Université Sorbonne Paris 13 Nord, France

 

Krovne organizacije:

 • ENCATC, Belgium
 • E.C.C.O., Belgium
 • Verband der Restauratoren e.V., Germany
 • ERRIN, Belgium
 • NEMO (Deutscher Museumsbund), Germany
 • Finnish Heritage Agency, Finland
 • European Historic Houses aisbl, Belgium
 • ICOMOS, France
 • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Belgium
 • Kultur und Arbeit, Germany
 • Veneranda Fabbrica del Duomo, Italy

 

Industrija in vladne organizacije:

 • Dep. of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ireland
 • An Chomhairle Oidhreachta – The Heritage Council, Ireland
 • Institute for Protection of Cultural Heritage,  Slovenia
 • Romanian National Heritage Institute, Romania
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvia

 

Regionalne vladne agencije:

 • ADRAL – Alentejo Regional Development Agency, Portugal
 • Basque Government, Spain
 • Freie Hansestadt Bremen, Germany
 • Regione Toscana, Italy
 • Västra Götalands Läns Landsting, Sweden

Logo projekta charter

Več o projektu dostopno tukaj.

Projekt

Štukmarmor

Izdelava baročnih oltarjev je bila običajno zapleten proces, kjer so arhitekti, mizarji, kiparji, slikarji in štukaterji sodelovali, da bi dosegli rezultat, ki bi ustrezal naročilu. Tehnika in materiali so bili izbrani glede na želje in bogastvo naročnika ter v odvisnosti od lokalnih možnosti. V Sloveniji je bil najpogostejši material les, tako arhitekturni deli kot skulptura pa so bili (včasih pozneje) polihromirani.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

1. 3. 2024

Občasnik ZVKDS: 110 letnica rojstva Vlasta Kopača

PREBERI
5. 4. 2024

Lesen strop iz cerkve sv. Petra

PREBERI
30. 6. 2023

Občasnik ZVKDS: Nova arheološka odkritja na trasi izgradnje III. razvojne osi

PREBERI

Išči po strani ZVKDS