Posegi na

Kremser Schmidtovi obočni poslikavi

Med letoma 2018 in 2022 je bil pod vodstvom Martine Lesar Kikelj izveden izredno obsežen ter strokovno zahteven projekt na stropni poslikavi na temenu stopnišča Gruberjeve palače.
Gruberjeva palača je umetnostnozgodovinski spomenik, saj se v njeni notranjosti nahajajo umetnine izrednega pomena tako za slovenski kot evropski prostor.

Besedilo: mag. Martina Lesar Kikelj

LJ - Gruberjeva palača, poslikava v kupoli po posegu
Obočna poslikava v Gruberjevi palači, Ljubljana, stanje pred posegom

Ovalno stopnišče s svojim štukaturnim okrasjem predstavlja biser meščanskega baroka iz zadnje četrtine 18. stoletja v Ljubljani. Sopnišče krona stropna poslikava, ki je bila zaradi vidnega podpisa Herrlein Pinxit 1786 vse do nedavnega pripisana slikarju Andreju Janezu Herrleinu, portretistu ljubljanskega meščanstva. Zmotno avtorstvo poslikav so ovrgli konservatorsko-restavratorski posegi v letu 2020, saj je bil pod Herrleinovim podpisom odkrit podpis priznanega baročnega slikarja Johannesa Kremser-Schmidta z letnico 1775. Z razkritjem prave datacije nastanka poslikave in njenega avtorja se je razrešila tudi nedorečenost glede njene ikonografske zasnove .

Obočna poslikava v Gruberjevi palači, Ljubljana, detajl

Ikonografija

Poslikava Andreja Herrleina na stopnišču je bila od svojega »nastanka« leta 1786 že deležna mnogih restavratorskih posegov.  Razlogov za zadnji poseg na poslikavi  je bilo veliko, ključni sta bili predvsem temina in nerazpoznavnost prizora v ovalno uokvirjeni poslikavi, ki je umetnostnim zgodovinarjem in obiskovalcem vzbujala veliko vprašanj o ikonografiji, restavratorjem pa predvsem o slikarski tehniki ter uporabljenih obnovitvenih metodah.

Do nedavnega je namreč veljalo, da gre za upodobitev alegorije obrti, trgovine in tehnike, na podlagi novih spoznanj pa je mogoče utemeljeno trditi, da gre za  alegorijo delavnosti in brezdelja oz. lenobe.

Zaporna zidova v zaledju gradišča Trnovo nad Ilirsko Bistrico; zunanji, ki poteka med Sv. Ahacem (levo) in za Stražico (zgoraj) in notranji, ki teče prek Stražice.
Preventivna arheologija

Zaporni zid in stara kulturna krajina med Sv. Ahacem in Stražico

Preberi več

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

29. 11. 2023

Občasnik ZVKDS: Poslikava “Štirje letni časi”

PREBERI
15. 11. 2023

Občasnik ZVKDS Grad Šrajbarski turn

PREBERI
Center ROG po obnovi
26. 10. 2023

Občasnik ZVKDS: Prenovljena tovarna Rog

PREBERI

Išči po strani ZVKDS