E-RIHS in IPERION HS

Odlično mednarodno sodelovanje je Raziskovalni inštitut (RI) pripeljalo do partnerstva pri projektu E-RHIS (European Research Infrastructure for Heritage Science). Evropska raziskovalna infrastruktura za Dediščinsko znanost ( www.e-rihs.eu ) je bila z odlično oceno uvrščena na prednostni seznam Evropskega Strateškega Foruma o Raziskovalnih Infrastrukturah že v letu 2016 (»ESFRI Roadmap«) in E-RIHS je bil uvrščen med mednarodne prioritetne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, ko je Vlada Republike Slovenije sprejela revizijo Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2016. V okviru projekta IPERION HS (Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science) smo nudili dostop do raziskav petim projektom.

Besedilo: dr. Polonca Ropret

E-RIHS in IPERION

E-RIHS in IPERION HS

Slovenija se je preko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v drugi polovici 2017 formalno vključila v pripravo projekta in pri tem aktivno sodeluje s ciljem, da postane ustanovna članica E-RIHS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) evropskega centra s sedežem v Firencah. Pri pripravi na zagon E-RIHS ERIC Raziskovalni inštitut aktivno sodeluje preko dveh projektov EU, E-RIHS PP in E-RIHS IP. Vodja Raziskovalnega inštituta trenutno predseduje Nacionalnim Koordinatorjem ustanovnih držav članic E-RIHS ERIC. Pričakujemo, da bo E-RIHS ERIC začel s svojim delovanjem v letu 2024. E-RIHS ERIC bo nudil dostop do vrhunske analitske opreme, metodologij, podatkov in orodij, vrhunsko usposobljenega osebja ter hrambo, obdelavo, interpretacijo in optimalno izkoriščanje velike količine podatkov. E-RIHS sestavljajo štiri platforme in sicer ARCHLAB, ki je arhiv muzejev in institucij kulturne dediščine, FIXLAB je platforma srednjih in velikih analitskih naprav, MOLAB je mobilni laboratorij za ne-invazivne meritve na mestu, kjer se nahajajo proučevani predmeti ali objekti, in DIGILAB, ki je kreiranje digitalnih metod za obdelavo in shranjevanje podatkov. Na nacionalni ravni so vsi ti laboratoriji povezani v E-RIHS Slovenija, ta pa bo povezan z evropskim centrom E-RIHS ERIC v Firencah.

Zgoraj: Lucrezia Milillo in Marei Hacke (projekt MmKc) Spodaj: Raziskovalke RI (ZVKDS)

Pred pričetkom delovanja E-RIHS ERIC smo dostop do raziskav nudili v okviru infrastrukturnih projektov EU, kot je IPERION HS (https://www.iperionhs.eu/ ).

Le te smo izvajali v okviru Laboratorija za makromolekule v kulturni dediščini, ki je bil prepoznan kot slovenska znanstvena odličnost in je zato že vključen v platformo FIXLAB, ki deluje pod okriljem E-RIHS Slovenije na Raziskovalnem inštitutu ZVKDS in na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Na RI smo v okviru projekta IPERION HS nudili dostop do raziskav petim projektom, ki so jih evropski raziskovalci prijavili na razpise IPERION HS in jih je neodvisni »Per Review Committee« izbral v izvajanje:

– MmKc: Meaningful materials in the khipu code: a multi-modal analysis

Nosilka projekta: Lucrezia Milillo, doktorska študentka socialne antropologije na Univerzi St. Andrews, UK; Marei Hacke, strokovnjakinja za analizo tekstila v Heritage Laboratory, Visby, Švedska

Pri projektu smo izvedli ramansko in FTIR karakterizacijo kipujev, ki so obarvane vrvice z vozli, ki so se v Andih uporabljale za pisanje štirinajst stoletij pred, med in po imperiju Inkov.

– IDeLA: Identifying Decorative Laminates

Nosilka projekta: An Jacquemain, doktorska študentka konservatorstva, University of Antwerp, Belgium

Pri projektu smo izvedli karakterizacijo vzorcev dekorativnega laminata iz muzejskiuh zbirk.

IDeLA-300x280
IDeLA

– STICK: SculpTure In terraCruda: advancing its Knowledge

Nosilka projekta: dr. Monica Lopez Prat, podoktorska študentka konservatorstva, University of Barcelona, Spain. Pri projektu smo izvedli karakterizacijo organskih veziv v fragmentih monumentalnih kipov iz Budističnih najdišči Tepe Narenj in Qol-e-tut (5.-11. stol. n. š.), na današnjem območju Kabula (Afganistan) z uporabo FTIR mikro »imaginga«

– REMIXIS: Recontextualisation of ancient museum collections lacking of data. Unmasking an exceptional Mixtec mosaic mask through its material analysis

Nosilka projekta: Aline Huybrechts, konservatorka, Mask Museum, Belgium.

Pri projektu smo izvedli ramansko, FTIR analizo in 3D topografijo za karakterizacijo mehiške maske.

REMIXIS
REMIXIS

– PePI: Pende Pigments Identifiaction

Nosilka Projekta: Aurore Mathys, doktorska študentka konservatorstva, Royal Museum for Central Africa, Belgium. Pri projektu smo izvedli SERS (površinsko ojačena ramanska spektroskopija), ramanske in FTIR analize za karakterizacijo pigmentov in veziv na afriških maskah.

 

Charter, logo
Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles

Charter

Preberi več

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

14. 8. 2023

Občasnik ZVKDS: UJMA 2023 – Begunje

PREBERI
1. 3. 2024

Občasnik ZVKDS: 110 letnica rojstva Vlasta Kopača

PREBERI
Kostanjevica
14. 5. 2024

Razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena

PREBERI

Išči po strani ZVKDS