Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekti

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije koordinira in sodeluje pri različnih medanarodnih in domačih projektnih nalogah in promocijskih kampanjah. Posebno pozornost posvečamo mladim.

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine, kot pove že ime, so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.

Več o projektu

SPOZNAJ VARUJ OHRANI

SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI je projekt Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s katerim želimo pri mlajši populaciji spodbuditi zanimanje za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter jim na ustvarjalen način približati pojme s področja varovanja kulturne dediščine.

Varovanje kulturne dediščine je zapleten in večplasten proces. Že dr. France Stele, umetnostni zgodovinar in prvi slovenski konservator, je nekoč dejal: »Spomeniško varstvo je mnogo bolj komplicirana zadeva, kakor si jo predstavlja navadni človek, ki misli, da je vse opravljeno z nekaj upravnimi ukrepi, predpisi, pravilniki in splošno veljavnimi formulami.« In prav je imel.

V takšnem duhu smo zasnovali tudi spletni kotiček Kulturna dediščina (KD) in kulturno-umetnostna vzgoja (KUV), saj želimo, da bi nam pogosteje prisluhnili tudi otroci in mladostniki. Radi bi jim pokazali nekoliko drugačen pristop k razumevanju kulturne dediščine ter hkrati na poučen in ustvarjalen način predstavili bistvo varovanja kulturne dediščine.

KD in KUV

Aptamere in hidrodinamska kavitacija, dostopno orodje za analizo organskih ostankov v arheološki keramiki

Keramika in arheološka lončenina sta med najštevilčnejšimi predmeti, ki jih najdemo pri izkopavanjih in odsevajo različne vrste kulinarik in načine kuhanja v zadnjih 10 000 letih. Razkrivajo kulturne okoliščine jedi, ki so bile v njih pripravljene in razkrivajo podatke o človeški prehrani in družbenih in ekonomskih pogojih v danem kontekstu. Neglede nato pa primerjave posameznih vrst posod še ne vodijo k identifikaciji različnih vrst hrane kar pogosto pripelje do napačnih sklepanj. Ker so ti predmeti zelo pogoste najdbe, se večinoma shranjujejo na neprimeren način, kar pogosto privede do mikrobiološke degradacije organskih ostankov znotraj keramične porozne strukture. Če torej v bližnji prihodnosti raziskovalne metodologije ne bodo postale bolj cenovno dostopne in učinkovitejše pri analizi arheoloških organskih ostankov, bodo možnosti za razkritje evropske kulinarične zgodovine postale vedno bolj omejene. 

Več o projektu

Danube's Archaeological eLandscapes - Arheološke e-krajine Podonavja

Glavni cilj projekta Arheološke e-krajine Podonavja (Danube's Archaeological eLandscapes) je narediti arheološko dediščino, zlasti arheološke krajine Podonavja, regionalno, nacionalno in mednarodno vidnejšo in s tem privlačnejšo za njeno vključevanje v trajnostni kulturni turizem. Hrbtenica te naloge so osrednji muzeji regije, ki v sklopu projekta svojo pozornost usmerjajo v najvidnejše arheološke krajine Podonavja. Z vključevanjem najsodobnejših tehnologij navidezne resničnosti (VR) in razširjene resničnosti (AR) bodo muzeji z največjimi števili obiskovalcev, le-te spodbudili, da dediščino izkusijo in spoznajo v njenih izvornih okoljih, tako lastnih držav kot v državah drugih projektnih partnerjev.

Več o projektu

CHARTER - Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles

Projekt CHARTER bo ustvaril trajno in celovito strategijo povezovanja specialnih znanj za podporo družbenemu in ekonomskemu sektorju, ki deluje na področju ohranjanja evropske kulturne dediščine. Vzpostavil bo strateško sodelovanje in nove metode za premostitev pomanjkljivosti, ki so zaznane med izobraževalnimi in poklicnimi sistemi ter potrebami delodajalcev.  Zbral bo strateške podatke s petih področij znanj, ki so v razpisu  navedene kot  temelji in kompetence, vključno z digitalnimi, tehnološkimi in zelenimi metodologijami. Raziskal bo obstoječe izobraževalne programe in definiral njihove pomanjkljivosti. 

Več o projektu

ARCHEODANUBE

Projekt ARCHEODANUBE (s polnim naslovom: Archaeological Park in urban areas as a tool for Local Sustainable Development) je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 22 partnerjev iz 11 držav Podonavske regije. Namen projekta je oblikovanje inovativnih orodij za arheološke parke in njihovo vključitev v razvoj mest z namenom vzpostavitve uspešnega arheološkega turizma. Projekt ARCHEODANUBE se izvaja v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube Transnational Programme) in je v 85% sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Skupna vrednost projekta znaša 2.157.540 EUR. Projekt bo skupaj trajal 30 mesecev in se bo zaključil 31. 12. 2022.

Več o projektu >>

 

Strani

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE