Projekti Zavoda sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva

Arhitektura gorenjskih vasi

 

Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva

Razpis: LAS Gorenjska košarica

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Trajanje projekta:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Skupna vrednost projekta z DDV: 211.006,25 EUR

Vrednost sofinanciranja EKSRP: 159.998,00 EUR

 

Predstavitev

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,

zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti 

1. vodenje in promocija,
2. naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
3. naložbe v enote kulturne dediščine,
4. pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:

tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
regionalna conacija kozolcev,
praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultati projekta

 • delujoč model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine v razvoju naselij.

Ureditev turistično-informativnih točk v občini

Razpis: Las Barje

Partnerji: Občina Brezovica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Skupna vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

 

Predstavitev

Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji 

 • izboljšanje kakovosti bivanja
 • ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti 

 • priprava DIIP in CBA analize
 • priprava idejne zasnove
 • izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
 • izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
 • priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
 • priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
 • izdelava in montaža tabel
 • ureditev klopi

Rezultati 

 • 14 lokacij z urejeno zunanjo površino
 • 14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Razstavni prostor je posvečen kamnu. Vir_Fototeka ZVKDS, avtorica Hana Brus, 2024.
26. 3. 2024

Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik

PREBERI
19. 4. 2023

Občasnik ZVKDS: Javna razsvetljava v Škofji Loki

PREBERI
Koper, palača Gravisi Tiepolo, po prenovi
7. 6. 2023

Občasnik ZVKDS: Prenova koprske palače GRAVISI TIEPOLO

PREBERI

Išči po strani ZVKDS