Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. stoletja

Glavni cilij projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem; Fakulteta za humanistične študije; Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine; Osnovna šola Ivana Groharja; Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška; so  se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. stoletja.

 

Cilj

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov pridobili nekaj manj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. st. predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da kulturno dediščino sistematično približajo mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Sodobni načini poučevanja v novem okolju in z inovativnimi, v projektu razvitimi orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, ki je partnerica projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kakor tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

 

Čas izvajanja

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bodo partnerji izdelali: priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje kot didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega bo preko posvetov vzpostavljena tudi platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

“Stara graditeljska vedenja, obrtna znanja in spretnosti, potrebna za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri in to dragoceno znanje se izgublja.”

Novi prostori učenja

 

V torek, 28. novembra, je Združenje zgodovinskih mest Slovenije ob 30 letnici delovanja združenja v Škofji Loki uradno odprlo obnovljene prostore novega učnega laboratorija, ki je nastal v okviru partnerskega projekta Šola prenove za nove generacije, podprtega iz strani Norveškega mehanizma ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Obnovljeni prostori nekdanje mestne hiši Stari Rotovž ,ki je najmarkantnejša stavba Mestnega trga Škofje Loke iz 16.stol., bodo namenjeni predvsem izobraževanju OŠ učiteljev na področju nepremične kulturne dediščine. Prostori, ki so bili zapuščeni, pred več kot 15 leti so se izselili zadnji stanovalci in so propadali. Potrebni so bili celovite prenove, ki smo se je lotili v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, razpisa norveškega finančnega mehanizma. Usklajeno sodelovanje partnerjev projekta, predvsem Občine Škofja Loka, ki je vodila zahteven projekt obnove ter strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki so izvajali restavratorska dela smo dobili izjemne prostore nove ga učnega laboratorija za kulturno dediščino, kjer bodo potekale delavnice za usposabljanje učiteljev za vključevanje vsebin kulturne dediščine v učni proces, skladno z novimi učnimi programi, ki nastajajo v okviru projekta.

Ob obnovi prostorov, so restavratorji odkrili različne faze iz vsaj 500 letnega življenje objeta. Te najdbe so ostale vidne in prezentirane in pripovedujejo zgodbo o tehnologiji gradnje in spretnostih mojstrov in obrtnikov , uporabljenih gradivih in obdelavah, kamnoseških in drugih detajlih, uporabljenih barvah in poslikavah, ki so skozi več stoletij spreminjale hišo in preoblikovale prostore. Tako bodo prostori novega učnega laboratorija že sami po sebi izjemno učno okolje, saj 13 sond, ki bodo tudi strokovno predstavljene, pravi učni poligon za spoznavanje kulturne dediščine, zakonitosti gradnje ter ročnih spretnosti.

V novih prostorih učnega laboratorija bodo v okviru projekta Šola prenove za nove generacije že januarja potekale vsebine vezane na izobraževanje in usposabljanje pedagogov za več kulturne dediščine v osnovnih šolah.

Obnovljene prostore so si poleg članic združenja in projektnih partnerjev ogledali državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik in direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel in predstavniki Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju gradbeništva v Sloveniji, ki se aktivno posveča tudi področju ohranjanja kulturne dediščine.

Po ogledu prostorov so udeleženci odprli živahno debato o ohranjanju in prenovi zlasti stavbne dediščine v starih mestnih središčih. Kako na državni ravni poenotiti pristope pri prenovah in povečati aktivnosti na tem področju, sta skupaj s predstavniki mest razmišljala državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS Matevž Čelik Vidmar in generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo RS Špela Spanžel. Vsi prisotni so se strinjali, da si delijo skupne cilje – uspešno prenavljati in revitalizirati stavbno dediščino ter čim več uspešno in strokovno realiziranih prenov.

Vrhunec dogajanja pa je bil slavnostni dogodek v kulturni dvorani Sokolskega domu namenjen dvojnemu programu: otvoritvi prostorov novega učnega laboratorija in praznovanju 30-letnice Skupnosti starih mest v RS, predhodnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

 

Več o projektu Šola prenove za nove generacije tukaj.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

8. 3. 2023

Občasnik ZVKDS: Plasti dediščine

PREBERI
22. 4. 2024

Vabilo na usposabljanje s področja varstva arheoloških ostalin

PREBERI
5. 4. 2024

Lesen strop iz cerkve sv. Petra

PREBERI

Išči po strani ZVKDS