E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science)

E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) je Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost.

Raziskovalna infrastruktua mreža

V okviru te distribuirane (razpršene) raziskovalne infrastrukturne mreže za podporo znanosti za interpretacijo, ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine bomo vzpostavili:

  • nacionalno vozlišče E-RIHS.SI,
  • mobilni in stacionarni laboratorij s pripadajočo nacionalno raziskovalno infrastrukturo
  • digitalni laboratorij
  • dostop do materialnih zbirk/arhivov

Sporazum o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.si je bil sklenjen med ustanovnima članicama E-RIHS.si: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL). S podpisom Aneksov k E-RIHS Konzorcijski pogodbi, so se konzorciju pridružili še: Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski institut (KI), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UPr) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Raziskovalci Slovenskega etnografskega muzeja so skupaj z Laboratorijem za dediščinsko znanost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pridobili možnost dostopa (t.i. trans-national access) v okviru projekta IPERION HS, z naslovom “Spektroskopska analiza zbirke afriško-islamskih papirnatih talismanov” . Ta raziskava bo prispevala k boljšemu razumevanju sestave in konservacije teh dragocenih afriško-islamskih predmetov ter k znanju o njihovi zgodovini in izvoru.

E-RIHS.SI podpira vodilno vlogo slovenske dediščinske znanosti in njeno mednarodno vpetost, ter omogoča slovenskim kulturnim in arhivskim ustanovam dostop do raziskovalne infrastrukture in obravnave predmetov kulturne dediščine, kar je trenutno dostopno le redkokdaj in v omejenem obsegu.

Z ustanovitvijo E-RIHS.SI podpiramo skupinsko interdisciplinarno raziskovalno delo, dostop do vrhunske raziskovalne opreme, metodologij, podatkov in orodij in vrhunsko usposobljeno osebje. S temo podpramo raziskave tako snovne kot nesnovne dediščine ter hrambo, obdelavo, interpretacijo in optimalno koriščenje podatkov.

Dediščinska znanost ima jedro v naravoslovnih znanostih, kot so kemija, fizika, biologija, računalniške, okoljske in druge znanosti in inženirstvo, a zahteva tesno sodelovanje s socioekonomskimi vedami in humanistiko. Zaradi svoje interdisciplinarnosti za delovanje potrebuje tako laboratorijsko kot arhivsko in digitalno infrastrukturo.

S strateškim načrtovanjem se izogibamo podvajanju opreme in raziskovalnega dela ter večamo konkurenčnost evropske znanosti o kulturni dediščini. E-RIHS gradimo na obstoječih iniciativah, kot so IPERION CH, ARIADNE, PARTHENOS in grozdov projektov, ki podpirajo integracijo E-RIHS.

E-RIHS je zgrajen na osnovi štirih modalitet dostopa:

  • ARCHLAB, ki predstavlja arhive institucij kulturne dediščine;
  • FIXLAB: grozd stacionarnih laboratorijev;
  • MOLAB je mobilni laboratorij za ne-invazivne meritve na licu mesta;
  • DIGILAB je skupek digitalnih metod za obdelavo, vzdrževanje in arhiviranje podatkov.

E-RIHS je trenutno v pripravljalni fazi (E-RIHS Preparatory Phase), za kar je sredstva namenila EU v okviru razpisa Obzorja 2020 INFRADEV-02-2016. Tekom projekta (2017 – 2020) bomo razvili poslovni načrt delovanja E-RIHS na evropskem nivoju, na nacionalnem nivoju pa bomo razvili E-RIHS vozlišče. To bo sestavljeno iz zgoraj omenjenih laboratorijev (ARCHLAB, FIXLAB, MOLAB in DIGILAB), v okviru katerih bomo na osnovi odličnosti povezali slovenske raziskovalne inštitucije in raziskovalce z ustanovami kulturne dediščine.

 

Več o projektu na voljo tukaj.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

20. 7. 2023

Občasnik ZVKDS: Obnovljena oranžerija dvorca Dornava

PREBERI
5. 10. 2023

Občasnik ZVKDS: Lesena rajta

PREBERI
15. 5. 2024

Med evropskimi prvaki v natečaju Mladi raziskovalci evropske dediščine (MRED)

PREBERI

Išči po strani ZVKDS