Povezujemo znanja in pristope v konservatorstvu, restavratorstvu in preventivni arheologiji.

Tovarna Rog
Obnova OŠ Tabor I
Kartuzija Žiče
SNG Drama Ljubljana
Posegi v Gruberjevi palači
Soline skozi čas
Primeri dobrih praks

Tovarna Rog

V prenovljeni tovarni Rog se bo industrijski proces nadaljeval s proizvodnimi dejavnostmi v devetih proizvodnih laboratorijih v pritličju, kot so tekstilni, lesarski, kovinarski, zeleni, keramičarski, steklarski in drugi.

Delo ZVKDS

Konservatorstvo
Primeri dobrih praks

Obnova OŠ Tabor I

Projekt prenove je uspešen primer energetske sanacije poškodovane in dotrajane strukturalistične modernistične arhitekture s konca 70. let 20 stoletja.

Delo ZVKDS

konservatorstvo
Predstavitev obnove OŠ Tabor I v Mariboru, glavna fasada po obnovi sept. 2023
Predstavitev obnove OŠ Tabor I v Mariboru, med obnovo julij 2023
Primeri dobrih praks

Kartuzija Žiče

je izjemen spomenik samostanske arhitekture, ki presega okvirje slovenskega prostora. V njenem arhitekturnem tkivu so ohranjena vsa glavna slogovna obdobja evropske umetnosti. Zaradi svojih arhitekturnih, simbolnih, zgodovinskih, arheoloških in krajinskih vrednot ima izjemen pomen za državo, prav zaradi tega je bila leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Delo ZVKDS

Konservatorstvo
Kartuzija Žiče
Kartuzija Žiče
Predhodna arheološka izkopavanja

SNG Drama Ljubljana

v obsegu 1410 m² so se nahajale znotraj obzidja – intra muros rimske Colonie Iulie Emone, v njenem severozahodnem delu. Lokacija bližine foruma, osrednjega javnega prostora kolonije in glavnega karda, glavne mestne ulice v smeri sever-jug, nosijo velik arheološki potencial.

Delo ZVKDS

Preventivna arheologija
Arheološka najdišče Drama, Ljubljana
Primeri dobrih praks

Posegi v Gruberjevi palači

Med letoma 2018 in 2022 je bil pod vodstvom Martine Lesar Kikelj izveden izredno obsežen ter strokovno zahteven projekt na stropni poslikavi na temenu stopnišča Gruberjeve palače. Gruberjeva palača je umetnostnozgodovinski spomenik, saj se v njeni notranjosti nahajajo umetnine izrednega pomena tako za slovenski kot evropski prostor.

Delo ZVKDS

Konservatorstvo restavratorstvo
Gruberjeva palača, Ljubljana
Primeri dobrih praks

Soline skozi čas

Metode daljinskega zaznavanja kot je zračno lasersko skeniranje vedno znova pokažejo,  da krajina ni nikjer prazna, povsod je polna sledov človeških aktivnosti iz preteklosti. Ta množica sledov nas postavlja pred izziv, kako jih varovati.

Soline danes, foto: Matjaž Kljun, 2022, ZVKDS OE Piran

Nasveti za lastnike

Register nepremične kulturne dediščine

Register nepremične kulturne dediščine je uradna, računalniško podprta zbirka podatkov kulturne dediščine na območju Slovenije, ki je v pristojnosti države.

Kako pridobim kulturnovarstvene pogoje in soglasje?

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri pristojni območni enoti ZVKDS pridobiti kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa še kulturnovarstvene pogoje.

Vloge

Lastniki oz. njihovi pooblaščenci oddajo vloge za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev oz. soglasja oz. za pripravo ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na obrazcih, ki jih najdete v oknu Vloge.

Predstavitev obnove OŠ Tabor I v Mariboru, glavna fasada po obnovi sept. 2023
Primeri dobrih praks

Obnova OŠ Tabor I

Projekt prenove je uspešen primer energetske sanacije poškodovane in dotrajane strukturalistične modernistične arhitekture s konca 70. let 20 stoletja.

dr. Eva Sapač
Pogled na samostan iz jugovzhoda, foto: Tadej Bolta, 2022
Primeri dobrih praks

Zaščita razvalin kartuzije Žiče

Žička kartuzija je izjemen spomenik samostanske arhitekture, ki presega okvirje slovenskega prostora. V njenem arhitekturnem tkivu so ohranjena vsa glavna slogovna obdobja evropske umetnosti. Zaradi svojih arhitekturnih, simbolnih, zgodovinskih, arheoloških in krajinskih vrednot ima izjemen pomen za državo, prav zaradi tega je bila leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Matija Plevnik
LJ - Gruberjeva palača, poslikava v kupoli po posegu
Primeri dobrih praks

Kremser Schmidtova poslikava

Med letoma 2018 in 2022 so bili izvedeni obsežni konservatorsko restavratorski posegi na stropni poslikavi stopnišča Gruberjeve palače.

Martina Lesar Kikelj
Park vile Rafut
Primeri dobrih praks

Prenova parka vile Rafut

Z obnovo, ki se je končala v začetku leta 2024 so se parkovne površine Rafutskega parka pomensko povezale v celoto in preuredile v javni mestni park.

Katja Kosič
Zaporni zid in stara kulturna krajina med Sv. Ahacem in Stražico pri Ilirski Bistrici
Zaporni zid in stara kulturna krajina

med sv. Ahacem in Stražico

Metode daljinskega zaznavanja kot je zračno lasersko skeniranje vedno znova pokažejo,  da krajina ni nikjer prazna, povsod je polna sledov človeških aktivnosti iz preteklosti. Ta množica sledov nas postavlja pred izziv, kako jih varovati.

dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik
Vittore Carpaccio, slika po zaključenih konservatorsko-restavratorskih posegih.
Primeri dobrih praks

Posegi na orgelskih slikah Vittora Carpaccia

Posegi na orgelskih slikah beneškega renesančnega mojstra Vittora Carpaccia iz koprske cerkve Marijinega vnebovzetja so se začeli leta 2010 z naravoslovnimi preiskavami slikarskih in restavratorskih materialov.

mag. Barbka Hirci
Primeri dobrih praks

Prenovljena tovarna Rog

Nekdanja tovarna Rog predstavlja pomemben pomnik industrializacije v slovenskem prostoru in po prenovi stavba še vedno izraža industrijski karakter s tipičnimi velikimi kasetiranimi okni in neprepleskanim ometom iz podaljšane malte.

Tatjana Adamič

Aktualno

Vabljeni k pregledu.

Razstava PAJETA: Sožitje v ravnovesju Sečoveljskih solin
11. 6. 2024

Razstava PAJETA: Sožitje v ravnovesju Sečoveljskih solin

PREBERI
Odprtje razstave – Portreti koprskih škofov
7. 6. 2024

Odprtje razstave – Portreti koprskih škofov

PREBERI
Obnovljena domnevno najstarejša zgradba v Kopru – rotunda Marijinega Vnebovzetja
4. 6. 2024

Obnovljena domnevno najstarejša zgradba v Kopru – rotunda Marijinega Vnebovzetja

PREBERI
Za znanje

Publicistika

Na tem mestu najdete publikacije, ki jih izdajamo, video zapise, in druge vsebine ki jih pripravljamo, da bi ljudje lažje razumeli pomen zgodovinskega okolja in s tem naše poslanstvo - varstvo dediščine. Vsi naši avtorji so strokovnjaki na svojem izbranem področju. Njihovo delo je zasnovano tako, da navdihuje, informira in izobražuje.

Išči po strani ZVKDS