Cerkev frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici, detajl po obnovi

Vloge

Tu najdete obrazce na katerih lahko oddate svojo vlogo.

ZVKDS je pripravil  vloge  s katerimi lahko zaprosite za izdajo  dokumentov v postopku.

Izpolnjeno vlogo shranite na svoj računalnik!

Vlogo podpišete in  posredujete skupaj s prilogami po pošti ali na drug izbrani način na pristojno Območno enoto oz. Center za preventivno arheologijo ZVKDS.

 

 

 

Išči po strani ZVKDS