Iskalnik

 
  • Slovenian
  • English

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Varstvo kulturne dediščine

Sodobno varstvo dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov. Z upoštevanjem prostorskih celot in vrednot kulturnega okolja povezuje znanja temeljnih strok (arheologije, arhitekture, etnologije, krajinske arhitekture, zgodovine, tehniške zgodovine, umetnostne zgodovine, urbanistične zgodovine in zgodovine) v specialna znanja in teoretske pristope v konservatorstvu, restavratorstvu in preventivni arheologiji.

Primeri dobrih praks

Bled, Blejski otok

Blejski otok je kulturnozgodovinski spomenik državnega pomena. Otok je ledeniška tvorba nastala pred nekaj deset tisoč leti.

Preberi več
Bled, Blejski otok
Snemanje stenskih poslikav iz rimskodobne grobnice

Med arheološkimi raziskavami na trasi avtoceste Draženci - MMP Gruškovje je bila na arheološkem najdišču Lancova vas - Rimskodobna naselbina (EŠD 2

Preberi več
Laška seč, pastirski stan

Planina Laška seč leži nad dolino Tolminke in zahodno od cerkve sv. Duha na Javorci, na 1000 mnv. Ime je dobila po »lahih«, ki so v 17.

Preberi več
Celje, Celjski strop

Jeseni 2015 je Restavratorski center ZVKDS  izvedel vzorčenje in popis stanja Celjskega stropa oz.

Preberi več
Škofja loka, Loški grad

Novembra 2015 smo zaključili prvo faze konservatorsko-restavratorskih del na poslikavah v kapeli na Loškem gradu.

Preberi več
Maribor, Minoritska cerkev

Cerkev Marijinega Vnebovzetja stoji skupaj z nekdanjim minoritskim samostanom na obrežju reke Drave, v najstarejšem delu Maribora, imenovanem Lent.

Preberi več
Brežice, grad

Obnova gradu Brežice se je začela jeseni 2010.

Preberi več
Ljubljana, Plečnikova hiša

Jožeta Plečnika poznamo kot največjega slovenskega arhitekta 20. stoletja.

Preberi več
Ljubljana, Plečnikova hiša
Jevšček, Nježna hiša

Konservatorska pozornost je bila namenjena uporabi avtohtonih materialov (les, kamen, slama) kot tudi gradbenim tehnikam. 

Preberi več
Predenca, odkritje angela

Odkritje v fazi retuše,  Žene ob grobu, Predenca – Kapelice Križevega pota

Preberi več
Ljubljana, cerkev Marijinega oznanjenja

Konec poletja 2015 se je zaključilo restavriranje 600 kvadratnih metrov stropnih poslikav slikarja in freskanta Mateja Sternena v cerkvi Marijinega

Preberi več
Predhodne arheološke raziskave

Za oceno arheološkega potenciala določenega območja izvaja Center za preventivno arheologijo najsodobnejše raziskave.

Preberi več
Otočec med poplavami leta 2010 na infrardečem posnetku

Novice

24. 05. 2016

V nadaljevanju ZVKDS posreduje lokalni skupnosti  in širši javnosti predlog in utemeljitev posvetovalne skupine za končno določitev o izboru ometa na kulturnem spomeniku Ulica IX. korpusa 2 v Piranu, Piran – Hiša Benečanka, EŠD 514

23. 05. 2016

Suhozidna gradnja je veščina zidanja brez uporabe veziva.

Foto: Eda Belingar, Hiška v tresi in delno na skali pod Velikim Gradiščem pri Vrhpoljah

19. 05. 2016

Odprtje tretje razstave iz cikla »Iz ptujskih depojev«,  bo v četrtek 26.5.2016 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ptuj. 

Foto: Boris Farič, Bronasti posrebreni dvodelni priveski ogrlice ter bronast kraguljček, ki so bili odkriti v grobu iz slovanskega obdobja.

17. 05. 2016

Steletovo nagrado za življensko delo je prejel dr. Stane Bernik, priznanja za izjemne dosežke pa Andrejka Ščukovt, Irena Vesel,  Alenka Zupan, Vlasta Čobal Sedmak, Andrej Magdič in Gorazd Gerlič.

10. 05. 2016

Rok za oddajo prijave dogodkov v program septembrskih DEKD se izteče 13. maja 2016.

Foto: Grad Miramare (foto: Museo Storico del Castello di Miramare)

04. 05. 2016

V letošnjem letu Slovensko konservatorsko društvo praznuje 45 let delovanja. Ob tem jubileju je društvo izdalo Bilten. Predstavitev za medije in članstvo bo v ponedeljek 9. maja ob 12. 30 uri v Botaničnem vrtu v Ljubljani.  
 

21. 04. 2016

Sporočilo za javnost

Za 34 parkov in drevoredov Slovenije, ki so bili prizadeti ob pojavu žledu februarja 2014 je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) izdelal 55 sanacijskih elaboratov.

14. 04. 2016

Foto: Rimskodobne oljenke in srebrni prstan, Boris Farič

 

14. 04. 2016

Vabilo na novinarsko srečanje - Sanacija žledoloma v  zgodovinskih parkih, vrtovih in drevoredih Slovenije.

11. 04. 2016

 Special Kudos na priznani platformi CSS Awards Design stranem ZVKDS.

Nasveti za lastnike

Vloge

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri pristojni Območni enoti ZVKDS oddati vlogo.

Subvencije in razpisi

Subvencije in posojila za načrtovanje in izvedbo obnovitvenih posegov ter prezentacijo dediščine razpisujejo različne domače in mednarodne ustanove, skupnosti in fundacije.

Priročniki

ZVKDS samostojno objavlja in sodeluje pri objavah  širokega nabora priročnikov in nasvetov, ki vam pomagajo varovati in ohranjati našo kulturno dediščino. 

Aktualni posegi

Piran, Hiša Benečanka

Analize in raziskave, ki spremljajo restavratorska dela so v teku. Izdelali se bodo vzorci ometov na podlagi originalnega vzorca in potrebno bo počakati, da se ti vzorci posušijo. Šele nato bo sprejeta odločitev o podobi nove fasade spomenika.

Odločitev naj bi bila znana do sredine maja 2016. 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE