Vabilo na razstavo

Poslikan lesen strop iz cerkve sv. Petra na Svetem Primožu pri Kamniku

Predstavljamo cerkev sv. Petra nad Primožem, njen strop (datira med leti 1470 in 1480) odlikuje pretanjena risba šablon, motivna raznolikost, ki posega v zakladnico prapodob, in tehnična doslednost. Po tehtnem razmisleku je bilo sklenjeno, da bi bilo zgolj konserviranje poslikave zaradi obsežnosti poškodb nesmiselno, zato je bila izvedena barvna rekonstrukcija prvotne poslikave z ohranjanjem vseh še ohranjenih delov prvotne poslikave.

Organizator razstave

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center v sodelovanju z Območno enoto Kranj

mag. Martina Kikelj, vodja Restavratorskega centra  

mag. Nuška Dolenc Kambič, vodja Oddelka za les Restavratorskega centra  

 

Soorganizator razstave Občina Kamnik

Vodja konservatorsko- restavratorskih posegov Vito Dolničar

Sodelavci pri posegu: Rok Dolničar, Mojca Čermelj Dolničar, Igor Brozovič, Katja Kavkler, Mateja Kavčič, Žiga Oražem

Vodja projekta razstave, pristojna konservatorska svetovalka Mag. Maja Avguštin

Vabilo

Postavitev in promocija razstave  Ingrid Merlak

Avtorji prispevkov mag. Maja Avguštin, Vito Dolničar, Rok Dolničar

Interpretacija, oblikovanje razstave in publikacije ter priprava na tisk Martin Kavčič

Postavitev in osvetlitev Rok Hafner, dr. Martin Kavčič

Lektoriranje Danica Suhadolc, Urška Suhadolc

Fotografije Vito Dolničar, Rok Dolničar, mag. Maja Avguštin, dr. Martin Kavčič

Tisk Camera d.o.o., Cvetkova ulica 25, Ljubljana

Film Tadej Abram, grafično oblikovanje, s. p.

Zgodovina cerkve, opis poslikave in konservatorsko - restavratorskih posegov. Za medijsko povzemanje vsebine so fotografije dostopne preko soj@zvkds.si

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

26. 4. 2024

Uradne ure v petek, 3. 5. 2024

PREBERI
Stele medalja
21. 5. 2024

Podelitev Steletovih priznanj za leto 2023

PREBERI
26. 1. 2024

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora

PREBERI

Išči po strani ZVKDS