Carpaccio

Za znanje

Na tem mestu najdete znanstvene in poljudne vsebine, pripravljamo jih, da bi ljudje lažje razumeli pomen zgodovinskega okolja in s tem naše poslanstvo - varstvo dediščine. Vsi naši avtorji so strokovnjaki na svojem izbranem področju. Njihovo delo navdihuje, informira in izobražuje.

Izbira najprimernejšega utrjevalca pri obnovi Langusovih stenskih poslikav v cerkvi Marijinega oznanenja v Ljubljani

Izbira najprimernejšega utrjevalca pri obnovi Langusovih stenskih poslikav v cerkvi Marijinega oznanenja v Ljubljani

M. Kikelj, S. Kramar, A. Mladenovič, A. Mauko
Predpisi, ki urejajo področje delovanja ZVKDS

Predpisi, ki urejajo področje delovanja ZVKDS

Predpisi in literatura s področja urejanja prostora in graditve objektov

Predpisi in literatura s področja urejanja prostora in graditve objektov

Nove izdaje

Smernice

za umeščanje sistemov obnovljivih virov energije na stavbe in območja kulturne dediščine Slovenije
Kako lahko kulturna dediščina prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa? Kako namestiti
fotonapetostne module na streho, da bo poseg sprejemljiv za kulturno dediščino?
Vse in še več lahko izveste v Smernicah.

Knjižnica ZVKDS

Knjižnica ZVKDS je specialna knjižnica, ki podpira delovni in raziskovalni proces svoje matične institucije. V okviru svoje knjižnične dejavnosti gradi zbirko s področja restavratorstva, konservatorstva, umetniških tehnik, arhitekture, gradbeništva, kiparstva, slikarstva in arheologije.

Išči po strani ZVKDS