Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. stoletja

O PROJEKTU

Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja

Pod okriljem projekta “Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja” sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), kot vodilni partner, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem (UPFHŠ), Šolski center Škofa Loka, Srednja šola za lesarstvo (ŠCŠL SŠL), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA).

S projektom želimo približati kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina v prostoru naglo izginja, se prilagaja novim, tujim trendom in se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora.

Kot glavni cilj projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o sami kulturni dediščini in tudi procesu prenove objektov, kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju.

 

Skupaj s partnerji smo analizirali učne načrte in dneve dejavnosti v Sloveniji in na Norveškem ter skupaj razvijamo novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami.

Metoda bo preizkušena skozi neinvazivno raziskavo na podlagi nevrološkega testiranja čustvenih in kognitivnih odzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini.

Pripravili bomo priročnike za učitelje po triadah z odrtimi učnimi pripravami ter „skrinjo dediščine“ didaktičnimi pripomočki, prilagojenimi obstoječim in tudi prihajajočim učnim vsebinam obveznih in izbirnih predmetov, s poudarkom na kulturni dediščini, izvajali bomo pa tudi delavnice za dodatna usposabljanja učiteljev.

Projekt Šola prenove za nove generacije sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 478.000 €. Namen projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o kulturni dediščini in prenovi kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju .

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Norveški finančni mehanizem:       www.norwaygrants.si

www.norwaygrants.org

Spletna stran projekta:                    https://sola-prenove-za-nove-generacije.si/

FB:                                                      https://www.facebook.com/solaprenove

Instagram:                                         https://www.instagram.com/sola_prenove/

 

AKTUALNE DEJAVNOSTI

Junij 2023: oktober 2023

Napovednik usposabljanj za učitelje OŠ

Spoštovane učiteljice in učitelji v osnovnih šolah,
napovedujemo in vas vabimo na
delavnice predstavitve novih metod in načinov poučevanja 
za več kulturne dediščine v osnovnih šolah.

 

ZAKAJ?
Razumevanje pomena kulturne dediščine kot temeljne vrednote za življenje in narodove identitete ter veščin in znanj, potrebnih za njeno prenovo, ki se kažejo kot ena izmed pomembnih kompetenc za delo v 21. stoletju, je v Sloveniji na nizki ravni. Zaradi tega je kulturna dediščina za mlade nezanimiva in v šolskem sistemu slabo prisotna. 

Ker želimo pokazati, da je lahko poučevanje kulturne dediščine za učence – pa tudi učitelje – zanimivo, inovativno in dinamično, smo razvili inovativne metode poučevanja izbranih predmetov in poteka dnevov dejavnosti s primeri iz kulture dediščine. 
 

Velik poudarek smo dali medpredmetnemu povezovanju. Pri tem so nam bile v pomoč tudi sodobne metode raziskav s področja nevroznanosti. Izdelali smo tudi posebej zasnovane didaktične pripomočke, ki so v pomoč učiteljem, da kulturno dediščino še bolj praktično približajo učencem.

ZA KOGA?
Učiteljice in učitelji razrednega in predmetnega pouka v osnovnih šolah, od 1. do 9. razreda.
 

KDAJ?
Rezervirajte si vsaj eno sredo v oktobru: 4., 11., 18., 25. oktober 2023.

KJE?
Učni laboratorij Šole prenove za nove generacije, Škofja Loka, Mestni trg 35.

IZVAJALCI
Strokovnjaki iz Univerze na Primorskem, ZRC SAZU, Ministrstva za kulturo in Zavoda RS za šolstvo ter predstavniki partnerjev.

PROGRAM IN INFORMACIJE
S programom delavnic in informacijami, ki bodo objavljene tudi na spletni strani Šole prenove za nove generacije - https://sola-prenove-za-nove-generacije.si/, se ponovno oglasimo septembra.

Veseli bomo vašega odziva, predlogov in idej, ki nam jih lahko pošljete že sedaj na spodnji e-naslov, in tudi že prijave na oktobrske delavnice.
 

Želimo vam lepe in brezskrbne počitniške dni!

Ekipa projekta Šola prenove za nove generacije
Nataša, Zrinka, Petra, Neža, Katja, Pal, Barbara in Mateja 

PRETEKLE DEJAVNOSTI

Junij 2023

Nevrotestiranje dne dejavnosti v arheološkem parku Simonov zaliv in novinarska konferenca

S projektom želimo torej približati kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina namreč v prostoru naglo izginja, se celo mora prilagajati novim, a hkrati tujim trendom in njena neposredna okolica se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora. V okviru projekta smo testiranje z g. Bariselijem izvedli v učilnicah OŠ Ivana Groharja pred dobrim mesecem dni, torej v aprilu. Če zgolj v grobem povzamemo, so končni rezultati pokazali pozitiven učinek na sam proces učenja od klasičnega pouka kot ga poznamo.

S projektom želimo učiteljem nuditi kar se da največ strokovne podpore, zato smo kot prvo nalogo na projektu izvedli podrobne analize učnih načrtov nekaterih predmetov. Z analizo obstoječih obveznih vsebin smo iskali termine, ki bi jih lahko učencem predstavili oziroma interpretirali na področju kulturne dediščine ter jih obenem čimbolj medpredmetno povezali. S povezovanjem predmetov učiteljem omogočimo strnjeno, več nivojsko razlago ter obenem pridobitev nekaj časa za druge vsebine, učencem pa bolj plastični prikaz novih pojmov ter posledično bolj poglobljeno utrjevanje znanja. ZVKDS je zadolžen tudi za pripravo priročnikov za učitelje po triadah z odprtimi učnimi pripravami, ki sledijo v prihodnjih mesecih ter izvedbo usposabljanj.

Več na povezavi:

Izjava za javnost NK in dan dejavnosti v simo – pdf

Bio_nevroznanstvenik Andrea Bariselli

Predstavitev nevrološkega testiranja

Vabilo na novinarsko

Povezave na spletne članke:

https://www.norwaygrants.si/novica/kulturna-dediscina-z-roko-v-roki-z-nevroznanostjo-za-vec-vkljucevanja-kulturne-dediscine-v-os/

 

April 2023

Kulturna dediščina in nevrotestiranje na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki in novinarska konferenca

V ponedeljek, 3. 4. 2023 in torek, 4. 4. 2023, je v četrtem razredu Osnovne šole Ivana Groharja v Škofji loki potekalo nevrološko testiranje otrok pri likovnem pouku. S testiranjem se je na inovativen, a neinvaziven način preverjalo in primerjalo odzive otrok, ko so obravnavali redno snov po obstoječem učnem načrtu, a na področju lokalne kulturne dediščine.

Testiranje pilotne izvedba učne ure z elementi kulturne dediščine je bilo izvedeno pod okriljem projekta Šola prenove za nove generacije sofinanciranega iz Norveškega finančnega mehanizma v katerem sodelujejo Osnovna šola Ivana Groharja, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije, Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za Lesarstvo, Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund in vodilni partner projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

Podrobnosti o dogodku in novinarskem srečanju:

Sporočilu za javnost

Povezave na spletne članke:

https://www.zurnal24.si/gorenjska/z-norvezani-do-boljse-ucne-prakse-404044

https://www.gorenjskiglas.si/article/20230412/C/230419943/1003/dediscino-zelijo-priblizati-mladim

https://www.norwaygrants.si/novica/predstavitev-projekta-sola-prenove-za-nove-generacije-in-nevrolosko-testiranje-otrok-na-osnovni-soli-ivana-groharja-v-skofji/

 

Marec 2023

Kulturni bazar 2023

Vljudno vabljeni na Kulturni bazar v Cankarjev dom v Ljubljani, ki bo 31.3.2023. Na KB bo predstavljen tudi projekt Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja.

Več v priponki – Brošura za Kulturni bazar

 

Oktober 2022

Usposabljanje za učitelje

Vključevanje kulturne dediščine v osnovnošolske predmete - Vabilo na posvetovalno delavnico

Partnerji projekta Šola prenove za nove generacije Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem (UPFHŠ), Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA) vljudno vabimo na posvetovalno delavnico o obstoječih praksah in priložnostih Slovenije in Norveške za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov.

Delavnica je namenjena učiteljem razredne in predmetne stopnje, ki poučujejo predvsem naslednje predmete: likovna vzgoja, družba, geografija, zgodovina, tehnika in tehnologija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, izbirni predmet etnologija - kulturna dediščina, fizika, matematika, slovenščina, športno vzgoja in angleški jezik.

Vljudno vabljeni!

Vabilo in vsebina delavnice je v priponki – Vabilo na delavnico_12 10.

 

OBJAVA NOVICE

Junij 2022

Za projekt ŠOLA PRENOVE ZA NOVE GENERACIJE pridobljena evropska sredstva

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem; Fakulteta za humanistične študije; Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine; Osnovna šola Ivana Groharja; Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška; so  se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. stoletja.

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov pridobili nekaj manj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. st. predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da kulturno dediščino sistematično približajo mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Sodobni načini poučevanja v novem okolju in z inovativnimi, v projektu razvitimi orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, ki je partnerica projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kakor tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bodo partnerji izdelali: priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje kot didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega bo preko posvetov vzpostavljena tudi platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Povezave na spletne članke:

https://slosolar.si/aktualno/stekel-projekt-za-boljse-izobrazevanje-mladih-o-kulturni-dediscini-in-njeni-prenovi/

https://www.norwaygrants.si/projekti/projekti-programa-izobrazevanje-krepitev-cloveskih-virov/sola-prenove/

 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE