Kostanjevica na Krasu
Razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena

Vabilo na predstavitev predloga.

Spoštovani!
Vabimo vas na predstavitev predloga za razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena.
Predstavitev bo v dvorani Frančiškanskega samostana na Kostanjevici, Škrabčeva ulica 1, 20. maja 2024 ob 17.uri.

Na območju Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici se nahajajo štiri enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine: Frančiškanski samostan, Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, Grobnica Bourbonov in Škrabčeva knjižnica. Vse omenjene enote so z Odlokom  o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275) razglašene za spomenike lokalnega pomena.

Po opravljenem strokovnem vrednotenju je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, pripravil Predlog za razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena. Inventarno knjigo premičnin je v sodelovanju z ZVKDS pripravil Goriški muzej.

 

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Razstavni prostor je posvečen kamnu. Vir_Fototeka ZVKDS, avtorica Hana Brus, 2024.
26. 3. 2024

Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik

PREBERI
solinarska kulinarika 2024
22. 4. 2024

Solinarska kulinarika 2024

PREBERI
5. 4. 2024

Spremljanje stanja novih premazov na Aljaževem stolpu

PREBERI

Išči po strani ZVKDS