Kostanjevica na krasu, samostan-cerkev
Odlok o razglasitvi Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena

Javna obravnava

Javna obravnava Odloka o razglasitvi Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, je pripravil predlog za razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena.

Gradiva so dostopna na portalu Moja eDediščina (https://ised.gov.si/public-app/rnpd/paketi/seznanitve/1).

Javna razgrnitev predloga Odloka o razglasitvi Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena bo potekala na portalu Moja eDediščina od 22. 5. 2024 do 7. 6. 2024.
Pisne pripombe k predlogu odloka lahko zainteresirani v navedenem roku oddate prek spletnega obrazca na portalu Moja eDediščina (https://ised.gov.si/public-app/rnpd/paketi/seznanitve/1) ali po pošti na naslov Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.

Javna razprava bo 31. maja 2024 od 14:00 do 16:00 v prostorih Frančiškanskega samostana Kostanjevica, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica.

Več o uporabi portala Moja eDediščina najdete na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/moja-edediscina/.

 

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

20. 5. 2024

Javna predstavitev poteka prenove Servitskega samostana v Kopru: Kako se rojeva nova zgodba servitskega samostana?

PREBERI
26. 1. 2024

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora

PREBERI
Kostanjevica
14. 5. 2024

Razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena

PREBERI

Išči po strani ZVKDS