Kartuzija Žiče
Potrditev ponudbe

Predhodne arheološke raziskave

  Potrditev ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav  Prošnja za pripravo dokumenta s poimensko sestavo ekipe
  za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo

  Osnovni podatki o prosilcu oz. investitorju  Osnovni podatki o legi objekta oz. naprave  Priloge


  Podpisano vlogo posredujte Centru za preventivno arheologijo.

  Išči po strani ZVKDS