Naslovna slika za video Strategija 21, Svet Evrope

Strategija 21, Svet Evrope

Svet Evrope je v partnerstvu s francoskim Ministrstvom za kulturo v okviru letošnjega francoskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope izdal knjigo European Heritage Strategy for the 21st Century – the Golden Collection of Good Practices.

Publikacija predstavlja reprezentativni izbor 32 primerov dobrih praks s področja kulturne dediščine članic Sveta Evrope, ki udejanjajo načela Faro konvencije Sveta Evrope in njene Strategije 21.

Izdane številke

European Heritage Strategy for the 21st Century – facing Challenges by following Recommendations

European Heritage Strategy for the 21st Century – the Golden Collection of Good Practices

Strategija 21

Predstavitev

Strategija 21 prvenstveno izpostavlja celostno upravljanje dediščine: njena »priporočila« predstavljajo različne poti za soočenje z izzivi multidisciplinarnega, sodelovalnega in ambicioznega pristopa k vsaki od njenih treh sestavin: »družbe«, »prostorskega in gospodarskega razvoja« ter »znanja in izobraževanja«. Strategija 21 predstavlja tudi vsebinsko izhodišče za slovensko strategijo kulturne dediščine, ki je v zaključni fazi priprave.

Publikacija predstavlja izbor izmed več kot sto dobrih praks, objavljenih na spletni strani Strategije 21.

Iz Slovenije sta bila za zlati izbor izbrana dva projekta:

  • Debela Griža kot primer dobre prakse pri udejanjanju priporočila Strategije 21 z upoštevanjem dediščine v politikah razvoja trajnostnega turizma (D7).
  • Ponovna uporaba podeželskih stavb v Sloveniji v okviru izvajanja programa razvoja podeželja – kot primer dobre prakse spodbujanja ponovne uporabe dediščine ter tradicionalnega znanja in praks.
100 let v dobro dediščine
Publikacija

100 let v dobro dediščine

Preberi več

Išči po strani ZVKDS