Stele medalja
Podelitev

Steletovih priznanj za leto 2023

Priznanja, ki jih Slovensko konservatorsko društvo podeljuje strokovnjakom za izjemne dosežke na področju konservatorstva, je društvo poimenovalo po prvem poklicnem konservatorju v Sloveniji, akademiku dr. Francetu Steletu (1886-1972). Prva skrb terenskega konservatorja Franceta Steleta je bila posvečena cerkvam in gradovom, arheološkim najdbam in muzejskim zbirkam. Z zgledom in pisanjem je skrbel za njihovo ohranjanje.

Društvo vsako leto podeli priznanja; in sicer kolegom konservatorjem za izstopajoče dosežke pri prenovah, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine in naravnih vrednot v Republiki Sloveniji, in lastnikom ali drugim državljanom, ki s svojim zgledom pomagajo ohranjati slovensko kulturno dediščino. Podelitev priznanj ter razstava o nagrajencih so vsako leto priložnost, da se spomnimo pogosto anonimnih strokovnjakov in se jim na ta način zahvalimo za njihove izjemne rezultate strokovnega dela. Brez njih bi bilo v Sloveniji manj gradov, kozolcev, zvonikov na gričih, živeli bi v bolj degradirani krajini. Konservatorji zaslužijo spoštovanje vseh nas.

Na različnih področjih kulture, znanosti in izobraževanja se dnevno ukvarjamo s popularizacijo in interpretacijo kulturne dediščine. Zavedamo se, da je svet okoli nas vreden toliko, kolikor ga poznamo. In bolj, kot ga poznamo, bolj ga razumemo, in bolj kot ga razumemo, raje ga imamo. Čar dediščine je v tem, da lahko ob pozornem opazovanju prav vsak posameznik najde nekaj zase – estetiko in lepoto, tehnološko dovršenost v kontekstu časa, skrbno uporabo materialov, izvirno nizanje detajlov. Lahko pa predstavlja tudi (samo) lepo izkušnjo v določenem ambientu, ki se nam še za dolgo vtisne v spomin. Dediščina združuje življenje in modrost naših prednikov, ki so s svojo iznajdljivostjo in razumevanjem sveta oblikovali današnji svet. Ohranjanje nepremične kulturne dediščine ima tako v procesu intenzivne globalizacije sveta širše dimenzije in ponuja široke razvojne možnosti za ohranitev naše kulturne identitete.

Steletovo priznanje za leto 2023 prejmejo:

Matevž Remškar za kompleksno konservatorsko obravnavo oltarja sv. Jurija v Šenčurju,

Urška Todosovska-Šmajdek za celovito prenovo Pelikanove hiše v Celju

Irena in Mirko Cigula za posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine na območju Republike Slovenije

Nagrada ni bila podeljena.

 Vabilo na  podelitev

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

RevitLab
28. 5. 2024

Odprtje razstave eksperimentalnih laboratorijev RevitLab!

PREBERI
Kostanjevica na Krasu
22. 5. 2024

Javna obravnava Odloka o razglasitvi Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena

PREBERI
5. 4. 2024

Lesen strop iz cerkve sv. Petra

PREBERI

Išči po strani ZVKDS