Naslovna slika za video Skrivnost Gruberjeve palače. Odkrit podpis slikarja Kremser-Schmidta z letnico 1775.

Skrivnost Gruberjeve palače. Odkrit podpis slikarja Kremser-Schmidta z letnico 1775.

Išči po strani ZVKDS