Naslovna slika za video Predenca – kapelice križevega pota, lesene polihromirane plastike in kopije: Šmarje pri Jelšah

Predenca – kapelice križevega pota, lesene polihromirane plastike in kopije: Šmarje pri Jelšah

Išči po strani ZVKDS