Naslovna slika za video Pozidavanje porušenih delov kamnitega zidu, odprtin v zidu, mest kjer so izpadli kamni ipd.: vzorec 1

Pozidavanje porušenih delov kamnitega zidu, odprtin v zidu, mest kjer so izpadli kamni ipd.: vzorec 1

Išči po strani ZVKDS