Naslovna slika za video Pasivna hiša Posočja

Pasivna hiša Posočja

Pasivna hiša Posočja

Knjiga vsebuje članke o stavbni dediščini Posočja (A. Ščukovt) in gradnji ter tehnologiji t. pasivne hiše (dr. M.Senegačnik Zbašnik). Zadnje poglavje knjige je posvečeno najboljšim arhitekturnim rešitvam javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za pasivne hiše širšega območja Posočja.

V okviru triletnega projekta Enerbuild je bilo tako izpeljanih več dogodkov: izobraževane v navezavi s stavbno dediščino Posočja, izveden je bil javni arhitekturni natečaj za izbiro za gradnjo treh pasivnih hiš, razstave, itd.

Išči po strani ZVKDS