Naslovna slika za video Ljubisa Milic, Detaching larger Baroque fresco from a Gothic fresco all in one piece, Kamna Gorica

Ljubisa Milic, Detaching larger Baroque fresco from a Gothic fresco all in one piece, Kamna Gorica

Išči po strani ZVKDS