Naslovna slika za video Kulturni in naravni spomeniki Slovenije

Kulturni in naravni spomeniki Slovenije

Poleg številnih strokovnih publikacij ZVKDS izdaja tudi zbirko poljudno-strokovnih vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, KNSS, ki so namenjeni širši javnosti. Zbirka izhaja kontinuirano od leta 1965 in je najobsežnejša in najstarejša tovrstna serija na Slovenskem. V zadnjem obdobju vodniki izhajajo v slovenskem in angleškem jeziku. Leta 2015 je izšla že 218. številka Kostanjevica na Krki.

Distribucija vodnikov: Služba za razvoj ZVKDS

Vestnik
Publikacija

Vestnik 30

Preberi več

Išči po strani ZVKDS