Naslovna slika za video Kamnita strešna kritina stavb na Primorskem – II

Kamnita strešna kritina stavb na Primorskem – II

Išči po strani ZVKDS