Naslovna slika za video Heritage Experience

Heritage Experience

Krajši napovednik Heritage Experience na hitro povzame vse elemente, ki jih predstavljata film A journey into the Archaeological Landscapes in Glimpses of the Past. Filma predstavljata nekaj najnovejše metode in rezultate raziskovanja arheoloških krajin ter raziskujeta turistične potenciale tovrstne dediščine. Krajši napovednik “Heritage Experience” na hitro povzame vse elemente, ki jih predstavljata filma.

Išči po strani ZVKDS