Naslovna slika za video Arhitekturne raziskave in restavratorski posegi v krrižnem hodniku Cistercijanske opatije Stična

Arhitekturne raziskave in restavratorski posegi v krrižnem hodniku Cistercijanske opatije Stična

Išči po strani ZVKDS