Naslovna slika za video Arheologija nekoč in danes

Arheologija nekoč in danes

Arheologija nekoč in danes

Arheologija nekoč in danes

Arheološki park: Emonska hiša 1

Arheološki park: Emonska hiša 2

Dokumentiranje

Fotografije

Fotografije iz višine

Fotografski posnetki iz zraka

Geofizikalne raziskave

Izkopavanja

Kolišča na Ljubljanskem barju

Lidar

Ljubljansko barje, arheološke raziskave

Metode daljinskega zaznavanja

Muzejske zbirke

Nove metode restavriranja, konserviranja in izdelave replik

Podvodne arheološke raziskave

Risarsko dokumentiranje

Topografsko opazovanje

Uporaba rentgenskih žarkov

Išči po strani ZVKDS