Kako je kulturna dediščina vključena v regionalni razvoj?

CHARTER Alliance objavlja ugotovitve iz svojih šestih regionalnih študij primerov

European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, projekt, ki ga financira Erasmus+, je objavil novo poročilo, ki prikazuje vse ugotovitve in zaključke, ki izhajajo iz regionalnih študij primerov v Baskiji (Španija), Sibiu (Romunija), Bremen (Nemčija), Alentejo (Portugalska), Toskana (Italija) in Västra Götaland (Švedska). To poročilo sintetizira, kako je kulturna dediščina vključena v regionalne razvojne politike in strategije, ter proučuje sektorsko integrirano dinamiko znotraj teh ekosistemov.

Osnova tega poročila je šest regionalnih delavnic, ki so potekale od oktobra 2021 do junija 2023. Te delavnice so združile različne deležnike iz ekosistema dediščine vsake regije, ki so sodelovali v predstavitvah, panelnih razpravah, anketah, fokusnih skupinah in interaktivnih delovnih sejah, da bi CHARTER-ju zagotovili vpoglede in podatke. Hkrati so bili deležniki seznanjeni z modeli, orodji in predpostavkami CHARTER, da bi testirali in delili svoje povratne informacije ter tako prispevali k izboljšanju rezultatov projekta. Poleg tega so terenski obiski za opazovanje najboljših praks in dialog s strokovnjaki v njihovih vsakodnevnih poklicnih delovnih okoljih pomagali pri nadaljnjem razumevanju edinstvenih značilnosti, projektov in sredstev vsake regije gostiteljice.

Kako medsebojno sodelujejo deležniki kulturne dediščine?

Študije primerov poudarjajo razdrobljeno dinamiko znotraj ekosistemov. Kljub pripravljenosti deležnikov za sodelovanje kratkoročna projektna prizadevanja in izolirani pristopi ovirajo sistemsko integracijo. Poleg tega je proces še večji izziv zaradi pomanjkanja medsebojnega razumevanja med ponudniki izobraževanja in strokovnjaki za dediščino. V tem smislu LISTINA predlaga krepitev srednjeročnega in dolgoročnega sodelovanja, izboljšanje usklajevanja vertikalne in horizontalne politike ter spodbujanje zaupanja med akterji ekosistemov. Ključnega pomena je tudi vključevanje delodajalcev iz zasebnega sektorja in strokovnjakov iz povezanih sektorjev, kot sta turizem in gradbeništvo. V tem kontekstu poročilo opredeljuje regionalne oblasti kot ključne osebe pri spodbujanju sodelovanja znotraj ekosistemov dediščine. Njihovo lokalno poznavanje je bistvenega pomena za mobilizacijo deležnikov, čeprav je vključevanje samozaposlenih podjetnikov in zasebnih podjetij še vedno izziv. Priporočajo se redne priložnosti za mreženje in sektorsko integriran pristop, da se okrepijo stalni dialogi in sodelovanje.

Kaj nam regionalni primeri povedo o izobraževanju in usposabljanju?

Kljub razdrobljenosti regije izkazujejo potencial za inovativne rešitve izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo ustvarjalnost in prilagajanje njihovim izzivom. Večje mreženje in sodelovanje med zainteresiranimi stranmi lahko poveča razširljivost uspešnih pobud. Predlaga se vzpostavitev regionalnih in medregionalnih partnerstev za spretnosti, da se poveča učinek lokalnih prizadevanj in izboljša kroženje znanja. Poročilo poudarja pomanjkanje celovitih dolgoročnih strategij kulturne dediščine, pri čemer poudarja potrebo po sistemskih pristopih za ocenjevanje in obravnavanje pomanjkanja in neusklajenosti znanj in spretnosti. Priporočila vključujejo dajanje prednosti stalnemu strokovnemu razvoju (CDP), spodbujanje mikro poverilnic in krepitev upravljanja spretnosti s sodelovanjem in politikami, ki temeljijo na podatkih. V posebnem primeru obrti in z obrtjo povezanih kompetenc obstaja veliko tveganje, da bodo te veščine izginile v vseh proučevanih regijah, od katerih so nekatere že izgubljene. Potrebni so nujni ukrepi na vseh ravneh upravljanja za oživitev teh veščin, vključno s priznavanjem neformalnega učenja in zagotavljanjem upravičenosti tradicionalnih obrti do financiranja EU.

Nadaljujte z branjem celotnega poročila TUKAJ.

• Več o CHARTER Alliance: https://charter-alliance.eu/
• Naročite se na novice: https://bit.ly/newsletter-CHARTER

O PROJEKTU

CHARTER, European Cultural Heritage Skills Alliance, združuje in predstavlja celoten spekter sektorja kulturne dediščine v Evropi. 47 projektnih partnerjev si prizadeva pokazati vrednost kulturne dediščine in ustvariti prožen in odziven sektor.
LISTINA si prizadeva ustvariti trajno, celovito strategijo, ki bo Evropi zagotovila potrebna znanja in spretnosti na področju kulturne dediščine za podporo trajnostnih družb in gospodarstev.
Projekt, ki ga financira Erasmus+, načrtuje sedanje in prihodnje potrebe sektorja, da bi premostili vrzel v pomanjkanju znanj in spretnosti ter neusklajenosti med izobraževalnim in poklicnim področjem.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Foto: Josip Rošival, 1962 – 1964, hrani: Pomorski Muzej »Sergej Mašera« Piran
22. 5. 2024

Solinarska kulinarika 2024, obvestilo o prestavitvi dogodka

PREBERI
5. 4. 2024

Spremljanje stanja novih premazov na Aljaževem stolpu

PREBERI
Kostanjevica
14. 5. 2024

Razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica za spomenik državnega pomena

PREBERI

Išči po strani ZVKDS