Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Območne enote

Služba za kulturno dediščino združuje 7 območnih enot, ki pokrivajo celotno državo.

Služba za kulturno dediščino

Metelkova 4 /1000 Ljubljana / Telefon: 01/400 79 27 / E-pošta: tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Dr. Rober Peskar, generalni konservator 
Telefon: 01/400 79 27
E-pošta: robert.peskar@zvkds.si

Območne enote, ki prostorsko pokrivajo celotno državo se ukvarjajo z evidentiranjem dediščine in spomenikov, njihovo valorizacijo in postopki povezanimi z njihovo razglasitvijo.

V okviru upravnih naloge, izdajajo kulturnovarstvene pogoje in soglasja za posege. Vloge za izdajo pogojev in soglasja.

PRISTOJNOSTI OBMOČNIH ENOT PO OBČINAH.

Uradne ure območnih enot

Dan Ura
Ponedeljek 9 - 12
Sreda 9 - 12 in 14 - 16
Petek 9 - 12

 

Celje

Glavni trg 1
3000 Celje 
Telefon: 03/42 60 300
Faks: 03/42 60 303
E-pošta: tajnistvo.ce@zvkds.si

DANIJELA BRIŠNIK, vodja 
Telefon: 03/42 60 300
E-pošta:danijela.brisnik@zvkds.si

OE Celje je pristojna za občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Hrastnik, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mirna, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Sevnica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj, Štore, Tabor, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Žalec, Zreče.

Kranj

Tomšičeva ulica 7
4000 Kranj 
Telefon: 04/28 07 311
Faks: 04/28 07 329
E-pošta: tajnistvo.kr@zvkds.si

IRENA VESEL, vodja 
Telefon: 04/28 07 318
E-pošta: irena.vesel@zvkds.si

OE Kranj je pristojna za občine: Bled ,Bohinj ,Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Komenda, Kranj, Kranjska Gora, Lukovica, Mengeš, Moravče, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič, Trzin, Žirovnica.

 

Ljubljana

Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana 
Telefon: 01/24 10 700
Faks: 01/42 56 112
E-pošta: tajnistvo.lj@zvkds.si

BORIS VIČIČ, vodja 
Telefon: 01/24 10 702
E-pošta:boris.vicic@zvkds.si

OE Ljubljana je pristojna za občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Gorenja vas-Poljane, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Litija, Ljubljana, Log Dragomer, Logatec, Loška Dolina, Loški Potok, Medvode, Osilnica, Ribnica, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Sodražica, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Železniki, Žiri. 

Maribor

Slomškov trg 6
2000 Maribor 
Telefon: 02/22 84 811
Faks: 02/22 84 807
E-pošta: tajnistvo.mb@zvkds.si

SVJETLANA KURELAC, vodja 
Telefon: 02/22 84 825
E-pošta: seta.kurelac@zvkds.si

OE Maribor je pristojna za občine:  Apače, Beltinci,Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane,Črenšovci,Črna na Koroškem, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mislinja, Moravske Toplice, Murska Sobota, Muta, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Ruše, Šalovci, Selnica ob Dravi, Šentilj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale.

Nova Gorica

Delpinova ulica 16
5000 Nova Gorica 
Telefon: 05/33 08 450
Faks: 05/30 28 690
E-pošta: tajnistvo.ng@zvkds.si

ERNESTA DROLE, vodja 
Telefon: 05/33 08 462
E-pošta:ernesta.drole@zvkds.si

OE Nova Gorica je pristojna za občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Kanal, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Sežana, Tolmin,Vipava.

Novo mesto

Skalickega ulica 1
8000 Novo mesto
Telefon: 07/39 31 540
Faks: 07/39 31 590
E-pošta: tajnistvo.nm@zvkds.si

mag. DUŠAN ŠTEPEC, vodja 
Telefon: 07/39 31 569
E-pošta: dusan.stepec@zvkds.si

OE Novo mesto je pristojna za občine: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna Peč, MokronogTrebelno, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Trebnje, Žužemberk.

Piran

Obzidna ulica 9
6000 Koper 
Telefon: 05/67 10 941
Faks: 05/67 10 951
E-pošta: tajnistvo.pi@zvkds.si

ETBIN TAVČAR, vodja  
Telefon: 05/67 10 941
E-pošta: etbin.tavcar@zvkds.si

OE PIRAN je pristojna za občine: Izola, Koper, Piran, Ankaran.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE