Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

DEKD in TKD 2019 (28. 9.–12. 10. 2019)

POMEMBNO OBVESTILO: Rok za oddajo prijav za objavo v tiskani brošuri smo podaljšali do 10. maja 2019.

 

Dediščina # umetnost # razvedrilo

Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To bo priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov. Hkrati pa nas bo zanimala tudi dediščina, ki je prisotna v vseh teh oblikah sprostitve danes.

Več o temi in pristopih kako dediščino predstavljati različnim ciljnim skupinam, bo predstavljeno na posvetu, ki bo potekal 4. februarja med 10. in 14. uro v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani. Obvezna je prijava, ki jo lahko opravite na tej povezavi.

 

MUZEJEM, GALERIJAM, ARHIVOM, KNJIŽNICAM, DRUŠTVOM, OBČINAM, IZPOSTAVAM JSKD, TURISTIČNIM ORGANIZACIJAM, ...
VABILO K SODELOVANJU

K sodelovanju vabimo institucije s področja varstva in promocije kulturne ter naravne dediščine, lastnike in upravljalce dediščine, galerije, knjižnice, območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladne organizacije, lokalne in krajevne skupnosti, turistične organizacije, župnije in zavzete posameznike, ki gojite znanja in spretnosti, s pomočjo katerih  ohranjamo našo skupno dediščino.

Rok za prijavo dogodkov je 20. april 2019. Predlogi, ki bodo prišli po tem datumu, ne bodo vključeni v tiskano brošuro Program prireditev, temveč le v spletni napovednik dogodkov.  Prijavo naredite na spletnem mestu, za več informacij pokličite 01 400 79 72 ali 051 273 305.

Prireditve in dogodke, ki jih boste namenili širši javnosti, prijavite v program Dnevi evropske kulturne dediščine. Vabimo vas tudi k sodelovanju pri Tednu kulturne dediščine. Vanj bomo uvrstili dogodke, ki jih lahko pripravite za skupine predšolskih in šolskih otrok ter dijakov. Program dogodkov bomo objavili v spletnem napovedniku 15. junija in ga ponudili vrtcem in šolam.

VRTCEM IN ŠOLAM
 VABILO K SODELOVANJU

pri nacionalnem medresorskem projektu
TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vas skupaj z Ministrstvom za kulturo (MK), Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU) in Skupnostjo vrtcev Slovenije (SVS) vabi k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (TKD), da z vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcih in šolah med letom ter še posebej v času med 28. septembrom in 12. oktobrom 2019 poglobljeno obravnavate področje kulturne in naravne dediščine. Aktivnosti s tega področja lahko povežete z dejavnostmi v okviru kurikula za vrtce, v šolah pa lahko kulturno dediščino vključite v vsebine, ki jih obravnavate pri pouku v sklopu kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni ter pri drugih projektnih dejavnostih. Predlagamo, da pri tem sodelujete s kulturnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in samostojnimi ustvarjalci na področju kulture ter daste poudarek metodi odprtega učnega okolja (spoznavanje dediščine in situ), spodbujanju ustvarjalnosti ter medgeneracijskemu povezovanju.

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju na temo DEKD in TKD, Dediščina # umetnost # razvedrilo. Če se odločite za sodelovanje pri pripravi programa/dejavnosti, lahko svoj prispevek predstavite tudi staršem ali širši javnosti. TKD je del vseevropske prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD).

Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 20. april 2019. Prijavite se lahko na spletnem mestu www.zvdks.si/dekd. Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; ali pokličite na tel. št.: 02 228 48 59 ali 041 365 984.

Za strokovne delavce vrtcev in šol pripravljamo brezplačni posvet: 4. februar, 10.00–14.00, Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana. Prijavnico in dodatne informacije najdete na spletnem mestu http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-dekd-tkd.

11. KULTURNI BAZAR 2019: Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani, med 9.00 in 18.00. Temo TKD, Dediščina # umetnost # razvedrilo, bomo predstavili v Klubu Cankarjevega doma ob 10.30. Več informacij o nacionalnem strokovnem usposabljanju najdete na  www.kulturnibazar.si, kjer bosta po 15. januarju 2019 objavljena program in prijavnica. Kulturni bazar 2019 bo potekal pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

PROGRAM BREZPLAČNIH KULTURNIH DOGODKOV: Že sedaj vas vabimo k vključitvi dogodkov v šolski koledar 2019/20 in k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov, ki jih v okviru TKD in DEKD pripravljamo skupaj z muzeji, galerijami, knjižnicami, območnimi izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladnimi organizacijami in zavzetimi posamezniki. Program brezplačnih kulturnih dogodkov, ki se bodo po vsej Sloveniji zvrstili med 29. septembrom in 12. oktobrom 2019, bo 15. junija 2019 objavljen v spletnem napovedniku na http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve pod geslom Teden kulturne dediščine.

 

Arhiv

DEKD in TKD 2018

Več o DEKD in TKD 2018 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2017

Več o DEKD in TKD 2017 si lahko preberete v arhivu.

DEKD in TKD 2016

Več o DEKD in TKD 2016 si lahko preberete v arhivu.

DEKD v Evropi

Slovenija je bila davnega leta 1991 skupaj še z nekaterimi drugimi evropskimi državami med državami ustanoviteljicami – pobudnicami prireditve DEKD.

Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove že ime, skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije.

Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. Leto 2015 je bilo v evropskem merilu izjemno uspešno, saj se je večina sodelujočih držav poenotila v skupni temi - industrijski dediščini.

Pod okriljem Sveta Evrope so poleg nacionalnih dostopne tudi skupne spletne strani (http://pjp-eu.coe.int/en/web/ehd-jep/home), na katerih so informacije o organizaciji, ciljih, poslanstvu DEKD kot tudi o sodelujočih državah.

Pred leti je nastal interaktivni spletni portal (www.europeanheritagedays.com), na katerem se je med prvimi dvanajstimi državami predstavlja tudi Slovenija. Privlačni spletni napovednik dogodkov, kjer bodo na enem mestu združeni in predstavljeni vsi evropski dogodki, je mnogo več kot le to. Kaže bogastvo in raznolikost evropske dediščine, saj ponuja enako prepoznavnost na evropskem zemljevidu vsem, še tako oddaljenim prizoriščem septembrskih prireditev. 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE