Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

V štern´c o glejte

»V štern´c o glejte« - projektni teden na OŠ Orehek Kranj V tednu kulturne dediščine od 25. - 29. septembra 2017, je bilo na OŠ Orehek Kranj v okviru projekta "V štern´c o glejte" izvedenih sedemnajst vsebinsko različnih delavnic za učence od prvega do devetega razreda, ki so jih pripravili učitelji. Učenci prvega razreda so se naučili pesmico Ob bistrem potoku je mlin in ob glasbeni spremljavi tudi zaplesali. Spoznali so, kako iz žita nastane kruh in kako deluje mlin ter risali pot od žita do kruha in likovno ustvarjali mline. V drugem razredu so si učenci ogledali sotočje Kokre in Save, opazovali videz in pretok vode ter smer vodnega toka, se pogovarjali o izkoriščanju moči vode in risali tihožitje sotočja (obrežja). Obiskali so tudi bližnji vodnjak in se pogovorili o pomenu vode za človeka, ljudi in živali, spoznali delovanje in pomen vodnjakov oz. "šternc" ter razmišljali o tem, kakšno je bilo življenje ljudi nekoč. Učenci so obudili spomin na pojme: perice, šterna, vedr, ... Okrog vodnjaka so sklenili krog in odplesali ljudsko igro "V štern´c o glejte, kako se bleši". Nato so izdelali manjšo maketo vodnjaka, ki so ga opazovali na dvorišču. Učenci tretjega razreda so raziskovali razvoj mlinarstva v preteklosti in danes ter slikali vodni mlin. Kako so včasih perice prale perilo na Savi, so stare starše povprašali učenci četrtega razreda in primerjali pripomočke za pranje v času starih staršev z današnjimi. Ob spoznavanju in načinu pranja perila so se pogovarjali tudi o varčni rabi vode in onesnaževanju le-te. Peti razred je raziskoval fosilne ostanke ob reki Savi. Iz mavca in mivke so izdelali fosile polžev in školjk, se igrali družabno igro Fosil ter iz razrezanih koščkov sestavljali slike fosilov in jim dodali ustrezno besedilo. V šestem razredu so raziskovali pravljice kot del slovenskega ljudskega izročila. Učenci so spoznali značilnosti ljudske pravljice, iskali element vode v njih, izpisovali njene značilnosti in pravljico likovno opremili. S pomočjo pisnih in materialnih virov so učenci sedmega razreda raziskovali ohranjene sledi kamnolomov mlinskih kamnov in razvoju mlinarstva na reki Savi od Kranja do Medvod. Spoznali so poklic mlinarja v 19. stol. in ga primerjali s sodobnim ter raziskovali s katerimi težavami so se spopadali mlinarji in kako so jih reševali. S pomočjo literature so raziskovali geologijo Zarice, alpsko rastlinstvo in gozdove nad sotesko, ribe v reki, ptice in sesalce ob reki. Ugotovili so, da je soteska Zarica zanimiv naravni ekosistem, ki skriva pestro floro in favno. Učenci so nova spoznanja predstavili na plakatih, izdelanih z veliko mero likovne domišljije. Učenci petega, šestega in sedmega razreda so izdelali tudi slike na temo »Čista voda - čista sreča« za likovni natečaj »mlada Vilenica 2017« v slikarskih tehnikah akvarel, tempera, akril, pastel in kolaž. Risali in slikali so motive mlinov na vodi, kmetije z vodnjaki, vodnjak v mestu Kranju in motive reke Kokre v kanjonu Kokre v različnih slikarskih in risarskih tehnikah: v svinčniku, oglju, pastelih,… V osmem razredu so učenci prebirali Ustavo Republike Slovenije in se podrobneje seznanili s 70. in 70.a členom ustave R Slovenije. Razpravljali so o tem, kaj pomeni polno uživanje pravice do vode, kdo in kako je v Republiki Sloveniji dolžan državljanom zagotoviti dostop do vode, katere obveznosti do državljanov mora izpolniti država. Ogledali so si videoposnetek Vzporedna življenja in analizirali vlogo organizacije Amnesty International v boju proti kršitvam človekovih pravic ter uresničevanje in zagotavljanje le-teh v Republiki Sloveniji. Napisali so krajše eseje o zagotavljanju in pomenu pravice do pitne vode ter izdelali logotip za pitno vodo. V devetem razredu so učenci razmišljali o pomenu vode za življenje, o vodnih virih v Sloveniji in bližnji okolici, o reki Savi in kanjonu Zarica, o svojih občutkih do vode in vodnih virov, razmišljali so o svojem odnosu do vode in o tem, kako ohranjati vodne vire ter s pisanjem poezije izražali svoja občutja. V parih so v angleščini pisali pesmi o reki v različnih pesniških oblikah, npr. japonski Haiku, -ING Poem, 5 Senses Poem, Listing Poem, I am Poem, itd. Seznanili so se tudi z delovanjem čistilne naprave Zarica in obdelali podatke o dotoku vode na čistilno napravo in iztoku vode iz čistilne naprave. Ogledali Delovanje so si film o delovanju čistilne naprave, iz podjetja Komunala Kranj so prejeli podatke o mesečnih pritokih/iztokih vode iz leta 2016 (od aprila do decembra). Na podlagi teh podatkov so učenci za posamezni mesec izračunali količino vode in povprečno vrednost ter poiskali dnevni minimum in dnevni maksimum (kateri dan je bilo najmanj in največ dotoka/iztoka). Podatke so učenci prikazali grafično (ročno in v programu Exel) in opisno. Po vzoru mlinov na vodo, ki so bili v lasti prednikov iz naših vasi (Breg ob Savi) so izdelali makete iz kartona, lepenke, valovite lepenke, furnirja in lesenih palčk.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE