Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

PROJEKT OŠ RIHARDA JAKOPIČA: NAŠA DEDIŠČINA - NAŠ ZAKLAD

Učenci 7. b in c-razreda so pri pouku angleščine spoznavali idiomatske izraze z živalmi. Idiomatika je različna v vsakem jeziku, jezik bogati in je hkrati lep pokazatelj razvoja samega jezika. Učenci so ugotavljali tudi izvor posameznih izrazov, nekateri izmed njih segajo kar nekaj stoletij nazaj v zgodovino ter angleške idiome primerjali z ustreznimi idiomi v slovenščini. Ugotavljali so, da so si nekateri izrazi v obeh jezikih zelo podobni, drugi pa čisto drugačni. Novo naučene idiome so nato uporabili tudi v povedih ter jih na koncu še ilustrirali. Učenci 9. a-razreda so pri pouku angleščine spoznavali razvoj jezika iz stare angleščine v moderni jezik. Najprej so si ogledali kratka filma A short history of the English language ter Beowulf, Old English (vir: YouTube), nato je sledil razgovor o obeh filmih. Besedilo Beowulf, ki je v stari angleščini, se jim je zdelo zelo zanimivo, vendar ga niso razumeli. Učiteljica jim je pojasnila, da besedila ne razumejo niti Angleži, saj se je jezik skozi stoletja zelo spreminjal. V prvem filmu je bilo nekaj besed tudi v srednji angleščini, učenci so z veseljem ugotavljali, da bi kakšno besedo celo prepoznali oz. uganili njen pomen, ker je po izgovorjavi ali zapisu podobna moderni angleščini. Sledilo je branje in analiza besedila The roots of English, ki ga imajo v delovnem zvezku Touchstone 9. Po prebranem besedilu je sledil razgovor o razvoju jezika; ali menijo, da se bo angleščina razvijala v prihodnje ter o tem, kako angleščina vliva na vdor angleških besed v slovenščino. Za domačo nalogo so se pozanimali pri svojih starih starših, katere besede so zastarele oz. jih danes ne uporabljajo več. Našli so nekaj primerov. Prav tako so ugotavljali, da je besedilo, ki so ga brali v okviru projekta meseca branja vsebovalo precej besed, ki se danes ne uporabljajo več. Nekaj primerov besed, ki so jih uporabljali njihovi stari starši, učenci pa jih ne uporabljajo več: betežen (bolan), čislo (število), duri (vrata), deva (dekle), akoravno (čeprav), šporhet (štedilnik), cviren (sukanec). učiteljica Alma Šketa

 
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE