Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Hišna in parcelna imena na Ostrožnem Brdu v Brkinih

Na Ostrožnem Brdu smo izvedli načrtovano dejavnost v okviru Tedna kulturne dediščine z naslovom Hišna in parcelna imena na Ostrožnem Brdu. Delavnico in nato zaključno srečanje smo imeli v pravem obnovljenem brkinskem Markolčevem hramcu. To je bilo pravo okolje za izbrano temo. Pregledali smo kataster vasi iz leta 1823, vrisane tedanje vaške hiše, zapise parcelnih imen. ...priimke domacij, ki so navedeni v urbarju okoli leta 1400. V delavnici smo se posvetili imenom hiš, ki jih ni več. Ugotavili smo, da poznamo veliko pripovedi, opisov, priimkov v vasi in nekdanjih domačijah. Oživele so tudi posamezne humorne pripovedi in spomini. Zgodovinski pregled vasi je predstavila Nada Trebec, prof. Vzdušje je popestrila pevska skupina Brkinci, ki poje ljudske pesmi kot so peli nekoč na vasi.

Krajevna skupnost Ostrožno Brdo, Lea Trebec Tomažič

 
 
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE