Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Collegio dei nobili, ieri, oggi e domani - Kolegij plemičev, včeraj, danes in jutri

V veliki dvorani naše šole smo predstavili nekaj uglednih učencev, ki so obiskovali našo šolo. Plemiški kolegij je stavba v osrčju mesta Koper, kjer so se oblikovale mnoge učenčeve misli, od preteklih stoletij do danes. Nekateri med njimi so postali ugledne osebnosti, ki smo se jih danes želeli spomniti: Giuseppe Tartini, Gian Rinaldo Carli, Pietro Kandler, Antonio Grossich, Fulvio Tomizza, Tito Stagno. S tem dogodkom smo skušali današnjim učencem predstaviti življenja učencev iz preteklih časov in tako uresničiti izobraževalni cilj tega zavoda skozi stoletja. Nell’aula magna della nostra scuola abbiamo presentato alcuni degli allievi illustri che hanno frequentato il nostro istituto. Il collegio dei nobili è un edificio sito nel cuore della città di Capodistria dove le menti di molti studenti si sono formate, dai secoli passati fino ad oggi. Alcuni di loro sono diventati illustri personaggi che oggi abbiamo voluto ricordare: Giuseppe Tartini, Gian Rinaldo Carli, Pietro Kandler, Antonio Grossich, Fulvio Tomizza, Tito Stagno. Con questo evento abbiamo cerato di presentare le vite di alunni di un tempo che fu agli studenti di oggi, realizzando attraverso i secoli l’biettivo didattico di questo istituto.

David Francesconi - Scuola Elementare Pier Paolo Vergrio il Vecchio Capodistria

 
 
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE