Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekti

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije koordinira in sodeluje pri različnih medanarodnih in domačih projektnih nalogah in promocijskih kampanjah. Posebno pozornost posvečamo mladim.

RESSEEPE- Retrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public Edification

Namen  projekta, ki ga vodi britansko podjetje IES, so demonstracijski projekti prenove večjih sklopov javnih stavb ali stanovanjskih naselij s ciljem,  korenitega izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Zbrali bomo obstoječe napredne materiale in tehnologije, razvili nove  inovativne materiale, izdelke in sisteme  ter jih integrirali v modele energetsko učinkovitih prenov. Financiranje projekta je v sklopu 7. Okvirnega programa (Energetsko učinkovita gradnja) za raziskave in tehnološki razvoj predvideno za obdobje 2013-2017.

Parsjad, Arheološki parki severnega Jadrana

Projekt  zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do Slovenskega primorja. Na projektu je sodelovalo devet projektnih partnerjev in realiziralo naslednje cilje:realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava, da bodo dostopne vsakomur;izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, katalogizacija arheološke dediščine na območju projekta, oblikovanje baze primerov prakse;oblikovanje virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana;realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti.

Mreža kulturne dediščine - Herein

Mreža od leta 1999 vzpostavlja trajen informacijski sistem, ki povezuje evropske vladne institucije, zadolžene za ohranjanje kulturne dediščine. Leta 2010 je v njej sodelovalo že 42 držav. Osredotočena je na kulturno dediščino, posebno na stavbno in arheološko, vse v kontekstu konvencij Sveta Evrope. Vsebinska širina mreže spodbuja in omogoča politikom, strokovnjakom in združenjem s področja varstva pa tudi zainteresiranih javnosti, da vzpostavljajo projekte in partnerstva s področja ohranjanja dediščine. 

LIVING LANDSCAPE

Projekt razrešuje dolgoletno potrebo po prepoznavanju, valorizaciji ter promociji skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, ki jo predstavlja krajina Krasa. Inovativen projekt s poudarkom na človeku in  antropogenih dejavnikih, ki so kraško okolje skozi stoletja preoblikovali v značilno krajinsko podobo. Z raziskovalnimi, izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi bodo ustvarjena  gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala kraške krajine. 

Life Long Learning Leonardo da Vinci program

Podprogram Vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci podpira projekte s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v katerem sodelujejo partnerji iz celotne Evrope. V prvi vrsti je namenjen mladim, ki lahko na ta način pridobijo nova znanja, spretnosti, kvalifikacije. Program tako krepi tudi splošno konkurenčnost na evropskem trgu dela.

InterArch-Steiermark - Interaktivna arheološka dediščina avstrijske in slovenske Štajerske

Projekt InterArch-Steiermark  je v okviru 2. prioritete Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 na programskem območju ustvaril razmere za dolgotrajno čezmejno sodelovanje kulturnih ustanov in organizacij. Ta cilj je bil dosežen s stalno intenzivno komunikacijo in pogosto izmenjavo podatkov med ustanovami na programskem območju.

Strani

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE