Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekti

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije koordinira in sodeluje pri različnih medanarodnih in domačih projektnih nalogah in promocijskih kampanjah. Posebno pozornost posvečamo mladim.

LIVING LANDSCAPE

Projekt razrešuje dolgoletno potrebo po prepoznavanju, valorizaciji ter promociji skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, ki jo predstavlja krajina Krasa. Inovativen projekt s poudarkom na človeku in  antropogenih dejavnikih, ki so kraško okolje skozi stoletja preoblikovali v značilno krajinsko podobo. Z raziskovalnimi, izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi bodo ustvarjena  gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala kraške krajine. 

Life Long Learning Leonardo da Vinci program

Podprogram Vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci podpira projekte s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v katerem sodelujejo partnerji iz celotne Evrope. V prvi vrsti je namenjen mladim, ki lahko na ta način pridobijo nova znanja, spretnosti, kvalifikacije. Program tako krepi tudi splošno konkurenčnost na evropskem trgu dela.

InterArch-Steiermark - Interaktivna arheološka dediščina avstrijske in slovenske Štajerske

Projekt InterArch-Steiermark  je v okviru 2. prioritete Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 na programskem območju ustvaril razmere za dolgotrajno čezmejno sodelovanje kulturnih ustanov in organizacij. Ta cilj je bil dosežen s stalno intenzivno komunikacijo in pogosto izmenjavo podatkov med ustanovami na programskem območju.

Heromat- HEROMAT – PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS WITH MULTIFUNCTIONAL ADVANCED MATERIALS

Koordinator projekta je Tehnološka fakulteta iz Novega Sada. Projekt je usmerjen v razvoj sodobnih zaščitnih materialov in tehnik za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine. V okviru projekta je predvidena sinteza novih materialov, izdelava metodologije, njihovo testiranje ter apliciranje na izbrane kulturnozgodovinske objekte (Bač, Dornava).Projekt je bil financiran v sklopu 7. Okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj.

Forte Cultura

Capitalising of fortified cultural heritage in Central Europe for sustainable development and competitiveness of cities and regions je mednarodni projekt, ki  je proučeval  utrdbeno dediščino na področju Srednje Evrope.V  Evropi so  zadnji utrdbeni objekti in sistemi šele pred dvajsetimi leti izgubili svojo izvirno funkcijo in v večini  niso bili vključeni v načrtno zaščito. Zato številni, ki so zaznamovali in sooblikovali življenje v preteklih dveh stoletjih propadajo, ne le kot območja kulturne-dediščine, ampak tudi kot gospodarski potencial.

Interaktivna karta kulturne dediščine

Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije je skupaj z partnerji in podizvajalci pripravil geografski  vmesnik do evropske digitalne dediščine - Europeane. Interaktivna karta trenutno povezuje 1.5 milijona digitalnih kulturnih objektov projekta Carare, tudi slovenskih. Na portalu EUROPEANA si lahko v rubriki NEW CONTENT ogledate digitalne vsebine o slovenski nepremični kulturni dediščini.

Strani

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE