Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekti

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije koordinira in sodeluje pri različnih medanarodnih in domačih projektnih nalogah in promocijskih kampanjah. Posebno pozornost posvečamo mladim.

Syddarta

Projekt SYDDARTA – System for Digitization and Diagnosis in ART Applications, vodi špansko podjetje AIDO. Usmerjen je v razvoj prenosnega sistema za digitalizacijo raziskav na področju kulturne dediščine. Razvoj prototipa za določanje degradacije umetniških predmetov je potekal na podlagi hiperspektralnega 3D skeniranja in študijskih raziskav baročne slikarske tehnologije. Projekt je bil izveden v sklopu  7. Okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj.

SHARED CULTURE, Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

Projekt se ukvarja z valorizacijo in promocijo skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja iz skupne zgodovinske dediščine Beneške republike. Pomemben cilj  projekta je ustanovitev Meduniverzitetnega centra za Beneško zgodovino in kulturno dediščino z sedežem  v obnovljeni palači Baseggio – Borilnici v starem mestnem jedru Kopra. Področje delovanje centra bo preučevanje, prezentiranje  in s pomočjo sodobne informacijske tehnologije dokumentiranje in s tem ohranjanje snovne ter nesnovne kulturne dediščine.

Revitas - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju

Čezmejni projekt med Slovenijo in Hrvaško  2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči),  ki ga je sofinancirala Evropska unija .Vključeno je bilo deset partnerjev z obeh strani meje. Cilji projekta so bili :ustavitev propadanja istrske notranjosti, ohranjanje kulturne dediščine, promocija  razvojnih in turističnih integriranih izdelkov, ustvarjanje skupne čezmejne turistične destinacije in promoviranje trajnostnega turizma v istrskem ruralnem področju na temelju kulturnega in naravnega bogastva. Z izrednim  sodelovanjem vseh partnerjev lahko projekt označimo kot primer odlične prakse. 

RESSEEPE- Retrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public Edification

Namen  projekta, ki ga vodi britansko podjetje IES, so demonstracijski projekti prenove večjih sklopov javnih stavb ali stanovanjskih naselij s ciljem,  korenitega izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Zbrali bomo obstoječe napredne materiale in tehnologije, razvili nove  inovativne materiale, izdelke in sisteme  ter jih integrirali v modele energetsko učinkovitih prenov. Financiranje projekta je v sklopu 7. Okvirnega programa (Energetsko učinkovita gradnja) za raziskave in tehnološki razvoj predvideno za obdobje 2013-2017.

Parsjad, Arheološki parki severnega Jadrana

Projekt  zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do Slovenskega primorja. Na projektu je sodelovalo devet projektnih partnerjev in realiziralo naslednje cilje:realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava, da bodo dostopne vsakomur;izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, katalogizacija arheološke dediščine na območju projekta, oblikovanje baze primerov prakse;oblikovanje virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana;realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti.

Mreža kulturne dediščine - Herein

Mreža od leta 1999 vzpostavlja trajen informacijski sistem, ki povezuje evropske vladne institucije, zadolžene za ohranjanje kulturne dediščine. Leta 2010 je v njej sodelovalo že 42 držav. Osredotočena je na kulturno dediščino, posebno na stavbno in arheološko, vse v kontekstu konvencij Sveta Evrope. Vsebinska širina mreže spodbuja in omogoča politikom, strokovnjakom in združenjem s področja varstva pa tudi zainteresiranih javnosti, da vzpostavljajo projekte in partnerstva s področja ohranjanja dediščine. 

Strani

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE