Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Projekti Zavoda sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Arhitektura gorenjskih vasi

Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva

Razpis: LAS Gorenjska košarica

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Trajanje projekta:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Skupna vrednost projekta z DDV: 211.006,25 EUR

Vrednost sofinanciranja EKSRP: 159.998,00 EUR

Opis projekta:
Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji projekta:

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti projekta: 
1. vodenje in promocija,
2. naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
3. naložbe v enote kulturne dediščine,
4. pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
- tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
- inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
- regionalna conacija kozolcev,
- praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
- osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
- razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultati projekta: delujoč model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine v razvoju naselij.

Ureditev turistično-informativnih točk v občini

Razpis: Las Barje

Partnerji: Občina Brezovica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Skupna vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji projekta:

 • izboljšanje kakovosti bivanja
 • ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti projekta:

 • priprava DIIP in CBA analize
 • priprava idejne zasnove
 • izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
 • izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
 • priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
 • priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine 
 • izdelava in montaža tabel
 • ureditev klopi

Rezultati projekta:

 • 14 lokacij z urejeno zunanjo površino
 • 14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE